Raisio, Raisionlahti

Näkymä lintutornista koilliseen. © Ina Tirri

Raisionlahti on merenlahti Raisiossa, lähellä Naantalin rajaa. Tienpenkereiden rajaama lahdenpohjukka on rauhoitettu valtakunnallisesti arvokkaana lintuvetenä. Teiden eteläpuolella sijaitsee Raision venesatama ja Pernon telakka. Tienpenkereet rajoittavat veden virtausta, jonka takia lahteen laskevien ojien tuoma kiintoaines mataloittaa rauhoitettua pohjukkaa. Matalan veden aikaan paljastuu lietteitä, jotka houkuttelevat kahlaajia, lokkeja, sorsalintuja ja harmaahaikaroita. Viime vuosina säännöllinen ruovikon niitto ja hoitolaidunnus ovat lisänneet lintumääriä erityisesti lintutornin ympärillä ja sen itäpuolella. Tämä on lisännyt paikan suosiota retkikohteena. Pesivien lintujen suojelemiseksi liikkuminen rauhoitusalueella on sallittua vain merkittyjä polkuja pitkin 1.4.–31.7. välisenä aikana.

Lahden pohjukkaa kiertävä luontopolku (Uikkupolku, pituus 4 km), sen varrella sijaitseva lintutorni ja venesatamasta lahden suuta kohti kulkeva toinen luontopolku (Timalipolku, pituus 4 km) tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet lintujen näkemiseen. Kahlaajat, vesilinnut ja isokokoiset muuttolinnut näkyvät parhaiten lintutornista. Ruovikon ja niittyjen linnustoa näkee lähempää Uikkupolulta. Timalipolku täydentää lajivalikoimaa rantalehdoissa pesivillä linnuilla, kuten satakielillä, sirittäjillä ja kultarinnoilla. Raisionlahden ympäristössä nähdään vuosittain yli 200 lintulajia, myös harvinaisuuksia.

Alueellisesti mielenkiintoiseen pesimälajistoon kuuluvat mm. vesilinnuista harmaasorsa, ruovikkolinnuista viiksitimali ja niittylajeista keltavästäräkki. Joinain kesinä on havaittu reviiriä pitäviä harvinaisiakin lajeja, kuten pussitiainen ja sitruunavästäräkki. Lahden merkitys lintuvetenä näkyy kuitenkin parhaiten lepäilevien vesilintujen ja kahlaajien määrissä. Lepäileviä vesilintuja on laskettu lintutornista enimmillään tuhansia, kahlaajia sadoittain. Runsaslukuisimpia vesilintuja ovat hanhet ja puolisukeltajasorsat, joista harmaasorsia voi nähdä lahdella enemmän kuin missään muualla Varsinais-Suomessa. Muuttoaikaan lahdella on havaittu melkein kaikki Suomessa pesivät kahlaajalajit, pienimmistä suurimpiin. Lyhyeksi hetkeksi pysähtyvien muuttajien joukosta voi hyvällä onnella löytää mielenkiintoisia lajeja, kuten pikku-uikun, jalohaikaran, lampiviklon, mustapyrstökuirin tai mustatiiran.

Pohjakartta: © Maanmittauslaitos 3/2017

Kulkuohjeet: Lintutornin lähellä Nesteentien laidassa on pieni parkkipaikka, josta on noin 300 m tornille. Parkkipaikalle ei ole opasteita, mutta se näkyy Raisiosta päin tultaessa tien oikealla puolella. Toinen pieni parkkipaikka löytyy Kaanaanrannantien varrelta, läheltä Uikkupolun lounaisinta nurkkaa. Lintutorni ja luontopolut eivät ole esteettömiä, ja talviaikaan vain vilkasliikenteisimmät pyörätieosuudet aurataan. Uikkupolku on helppokulkuinen, mutta vesi nousee ajoittain polulle katkaisten reitin. Timalipolku on kävelykelpoinen läpi vuoden, tosin sen varrella on ajoittain liejuuntuvia kohtia. Timalipolun opastetaulu on venesatamassa. Luontopolkujen kartat löytyvät Raision kaupungin sivuilta (Raision luontopolut).

 

 

 

(Teksti: Kai Norrdahl)