Parainen, Houtskari, Borgberg

© Kalle Rainio
© Kalle Rainio
© Kalle Rainio
Pohjakartta: © Maanmittauslaitos 2016

Houtskarin pääsaarten luoteisosissa sijaitseva korkea kallio, josta on loistavat näkymät yli pääsaaren. Kallion päälle rakennettiin vuonna 1993 näköalatorni, josta näkee hyvällä säällä Ahvenanmaan puolelle saakka. Kallion lakialue on karua mäntykangasta, jonka ympärillä kasvaa havupuuvoittoisia metsiä.

Borgberg on lintuharrastusmielessä miltei puhtaasti muutonseurantapaikka. Kallio sijaitsee Houtskarin pääsaareen luoteisreunalla, jonka ansiosta paikan ohittaa etenkin syksyisin mm. pikkulintujen ja varpushaukkojen muuttovirrat ja Ahvenanmaan suuntaan menevä hiirihaukkojen muutto osuu hyvin kohdalle. Keväisin voi seurata hanhien, piekanoiden ja kuikkalintujen menoa. Lähimetsissä pesii mm. harmaapäätikkoja ja pähkinähakkeja. Harvinaisuuksista paikalla on havaittu mm. isokirvinen. Kaukoputki on miltei välttämätön, mikäli haluaa tunnistaa pohjoispuolisten vesialueiden sorsalintuja.

Kulkuohjeet: Houtskariin saavuttuasi aja päätietä kunnes Träskin kylän kohdalla käänny Hyppeisiin päin. Aja tätä tietä noin 3,5 km kunnes Järvisin kylän peltojen jälkeen tien oikealla puolella on musta ”Borgberg”- kyltti. Parkkipaikka on noin 50 m ennen kylttiä pienen mäennyppylän kohdalla tien molemmin puolin. Kulku kallion päälle on jyrkkä. Vaikeimpiin kohtiin on rakennettu rappuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Teksti: Kalle Rainio)