Kaarina/Lieto, Littoistenjärvi

Näkymä järvelle Kultanummen uimarannalta. © Ina Tirri

Littoistenjärvi on yksi harvoja Turun lähialueen järviä. Se sijaitsee Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan rajalla lähellä Turkua. Järven pinta-ala on lähes 150 hehtaaria ja sen keskisyvyys on vain 2,2 metriä. Järvellä on rantaviivaa kuutisen kilometriä.

Järven pohjoisrannalla on pieniä soistumia, joiden humuspitoiset vedet valuvat järveen antaen sille ruskehtavan yleissävyn. Maisemaa hallitsevat kalliot mäntyineen sekä paikoin kuusikot, koivikot ja rantalepikot. Järven keskellä on kaksi saarta ja yksi pieni paljas luoto. Järven itärannalla Kuoviluodossa on luonnonsuojelualue, jolla kasvaa paikoin suuria puita ja lehtomaista kasvillisuutta. Järven koillispuoli on asumatonta ja sen luoteispuolella sijaitsee Järvelän lintukosteikko.

Pesimälinnustoon kuuluvat vesilinnuista silkkiuikku, nokikana, telkkä, tukkasotka, sinisorsa, tavi ja kanadanhanhi. Kahlaajista pesimälajeja ovat rantasipi, meriharakka ja pikkutylli. Viime vuosina toisessa saarista on pesinyt iso naurulokkiyhdyskunta. Lisäksi järvellä pesii kalalokkeja ja kalatiiroja ja viime vuosina myös muutamia selkälokkipareja. Kyhmyjoutsen on puolestaan kadonnut pesimälinnustosta, mutta sitä tavataan muuttoaikoina. Pesimäaikaisia havaintoja tunnetaan myös rastas-, ryti- ja ruokokerttusesta sekä pajusirkusta. Rantametsien lajistoon kuuluvat esimerkiksi pyy, harmaapäätikka ja kultarinta.

Muuttoaikoina järvellä voi levähtää satoja vesilintuja, hanhia, lokkeja ja pienempiä määriä kahlaajia. Myös arktiset lajit levähtävät toisinaan järvellä, ja siellä voikin nähdä mustalintuja, pilkkasiipiä, härkälintuja, tukkakoskeloita, uiveloita, alleja, lapasotkia, kuikkia ja kaakkureita. Loppusyksyn isokoskeloparvissa voi olla satoja lintuja. Mustakurkku-uikku, merimetso, merikotka, kalasääski, pikkulokki ja harmaahaikara ovat nykyisin tavallinen näky järvellä. Toisinaan järvi kerää myös satoja ruokailevia pääskyjä. Havaintoja tunnetaan myös koskikarasta, haahkasta ja räyskästä. Harvinaisuuksista mainittakoon pikku-uikku, allihaahka, mustatiira, virtavästäräkki, punakaulahanhi ja isolokki.

Järven pohjoisrannalla on lintutorni, ja järven rantoja kiertää luontopolku. Järven lintuja pääsee parhaiten katsomaan Kuoviluodosta tai Kultanummen ja Ristikallion uimarannoilta. Kaukoputkesta on hyötyä, koska keskellä järven selkää olevat linnut ovat kaukana.

Havainnointipaikat Littoistenjärvellä. Pohjakartta: © Maanmittauslaitos 2017