Tutkimus

 

Tutkimus on merkittävä osa TLY:n toimintaa. TLY on jäsenineen aktiivisesti mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen organisoimissa seurannoissa, joita ovat esimerkiksi vakiolinja-, talvilintu- sekä vesi- ja saaristolintulaskennat. Tutkimuspuolta edustavat myös erilaiset erillisprojektit, kuten BirdLife Suomen vuoden lintu -kartoitukset, viime vuosina pakerrettu suoprojekti ja talviset taajamalaskentaprojektit. TLY:n ylläpitämä Jurmon lintuasema tähtää laadukkaaseen aineistoon tutkijoiden ja suojelun tarpeisiin, osittain ylläpitämällä rengastustoimintaa. Myös yksittäisillä lintuhavainnoilla on joskus tutkimuksellista merkitystä – muista siis merkitä havaintosi Tiiraan!