Suomen neljäs lintuatlas 2022–2025

Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Lintuatlaksessa lintuharrastajat selvittävät lintulajien pesimäaikaiset levinneisyydet ja tätä kautta saadaan tietoa muun muassa lintulajien levinneisyydessä tapahtuneista muutoksista. Atlaksessa havaintoja kerätään 10 x 10 km ruuduista ja ensisijaisesti kerättävä tieto on lajin pesinnän varmuus. Lue lisää valtakunnallisilta www-sivuilta.

Atlashavaintoja toivotaankin tehtävän niin Varsinais-Suomessa kuin muualla maassa, missä paikallisia harrastajia ei ole riittävästi kartoitusten tekemiseen. Jokainen pesintään viittaava havainto on arvokas, kunhan se tallennetaan ohjeiden mukaisesti. Atlashavaintoja voi tehdä pesimäaikana missä ja milloin vain. Havaintoja voi tallentaa kahdella tavalla:

- Tiiraan normaalien lintuhavaintojen tapaan. Tällöin tulee merkitä linnun paikka ja valita pesimävarmuusindeksi-valikosta oikea pesimisvarmuus (esimerkiksi 75: nähty pesässä hautova emo). Tiira soveltuu parhaiten satunnaisten atlashavaintojen tallentamiseen tai silloin, kun havaintoja tallentaa muutenkin Tiiraan.

- Käyttäen Laji.fi:stä löytyvää lintuatlaslomaketta tai -sovellusta. Tämä on kätevämpi vaihtoehto, kun tallennetaan paljon atlashavaintoja kerralla.

Atlasta varten on olemassa myös paperilomake, tässä linkki yhdelle sivulle tulostuvaan tyhjään lomakkeeseen

https://lintuatlas.fi/wp-content/uploads/2022/05/lintuatlas-ruutulomake-1sivu.pdf

Ruudusta on myös saatavilla lomake, jossa näkyvät olemassa olevat atlashavainnot ko. ruudusta. Ko. sivulla on myös muuta tietoa.

https://havistin.biomi.org/

Atlassivujen päivittyvä tulospalvelu auttaa seuraamaan, miten suuri varmuus minkäkin lajin pesinnästä on saatu eri ruuduissa. Tätä voi käyttää retkeilyn kohdistamiseen: jos ruudulta ei ole vielä juuri lainkaan pesimähavaintoja, sinne kannattaa tehdä atlasretki.

Valtakunnallisen tulospalvelun linkki

Varsinais-Suomen alueen tuloslinkki

https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1089

Selvitysasteet jakavat atlasruudut eri luokkiin (satunnaisia havaintoja, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen) jotka kertovat kuinka paljon ruudulta on kertynyt atlashavaintoja. Havainto mahdollisesti pesivästä lajista tuottaa yhden pisteen, todennäköinen pesintä kaksi pistettä ja varma pesintä kolme pistettä. Näin eri lajeista kertyvä summa muodostaa selvitysasteen. Kullakin ruudulla on omat rajansa em. luokille ruudun tilanteesta. Turun lintutieteellisen yhdistyksen alueen ruutujen pisterajat löytyvät alla olevasta taulukosta ja yllä olevasta tuloslinkistä. Niiden avulla voit tarkistaa paljonko pitää vielä ruudusta löytyä parempia atlashavaintoja, jotta esimerkiksi ruudun tilanne katsottaisiin hyväksi.

Alla on myös yleinen opas atlasretkeilyyn. Täältä löytyy lajikohtainen ohje erityisesti eri lajien todennäköisten ja varmojen pesintöjen etsiskelyyn:

https://lintuatlas.fi/lajikohtaiset-ohjeet/

Tutustu ja katso miten kustakin lajista pystyy parhaiten saamaan varmistetun pesinnän atlasruudulle.

TLY:n atlaskoordinaattoreina toimivat Esko Gustafsson, Kim Kuntze ja Tero Saarinen (atlasvastaava).

lintuatlas ät tly.fi

Tero Saarinen: 045 204 4024

Tuntematon tiedostomuotoTLY_ruudut_Kotisivu.ods (28 kB)
Taulukosta löytyvät yhdistyksen alueen ruudut, linkki kunkin ruudun karttaan sekä selvityspistearvot kullekin ruudulle ja ruutujen selvityspistearvo kolmannessa atlaksessa 2006-2010. Open Office-formaatti
PDF-tiedostoYleinen ohje atlasretkeilystä.pdf (240 kB)
Miten kannattaa atlasretkeillä? Lue täältä mihin atlasretkellä kannattaa kiinnittää huomiota
PDF-tiedostoAtlastiedote_22062022.pdf (132 kB)
Ajankohtainen tiedote atlasasiasta
PDF-tiedostoAtlastiedote_20220614.pdf (48 kB)
Ajankohtainen tiedote atlasasiasta
PDF-tiedostoAtlasviesti 02062022.pdf (419 kB)
Yhdistyksen ajankohtainen tiedote atlasasiasta