Suomen neljäs lintuatlas 2022–2025

Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022–2025. Lintuatlaksessa lintuharrastajat selvittävät lintulajien pesimäaikaiset levinneisyydet ja tätä kautta saadaan tietoa muun muassa lintulajien levinneisyydessä tapahtuneista muutoksista. Atlaksessa havaintoja kerätään 10 x 10 km ruuduista ja ensisijaisesti kerättävä tieto on lajin pesinnän varmuus. Lue lisää valtakunnallisilta www-sivuilta.

Atlashavaintoja toivotaankin tehtävän niin Varsinais-Suomessa kuin muualla maassa, missä paikallisia harrastajia ei ole riittävästi kartoitusten tekemiseen. Jokainen pesintään viittaava havainto on arvokas, kunhan se tallennetaan ohjeiden mukaisesti. Atlashavaintoja voi tehdä pesimäaikana missä ja milloin vain. Havaintoja voi tallentaa kahdella tavalla:

- Tiiraan normaalien lintuhavaintojen tapaan. Tällöin tulee merkitä linnun paikka ja valita pesimävarmuusindeksi-valikosta oikea pesimisvarmuus (esimerkiksi 75: nähty pesässä hautova emo). Tiira soveltuu parhaiten satunnaisten atlashavaintojen tallentamiseen tai silloin, kun havaintoja tallentaa muutenkin Tiiraan.

- Käyttäen Laji.fi:stä löytyvää lintuatlaslomaketta tai -sovellusta. Tämä on kätevämpi vaihtoehto, kun tallennetaan paljon atlashavaintoja kerralla.

Valtakunnallisten sivujen lähes reaaliaikaisesti päivittyvä tulospalvelu auttaa seuraamaan, miten suuri varmuus minkäkin lajin pesinnästä on saatu eri ruuduissa. Tätä voi käyttää retkeilyn kohdistamiseen: jos ruudulta ei ole vielä juuri lainkaan pesimähavaintoja, sinne kannattaa tehdä atlasretki.

Tulospalvelun linkki

TLY:n atlaskoordinaattoreina toimivat Esko Gustafsson, Kim Kuntze ja Tero Saarinen (atlasvastaava).