Petolintuseuranta

Helmipöllön poikanen pesäpuussaan. © Kim Kuntze

Suomen petolintuseurannassa on kaksi seurantaohjelmaa: vuonna 1982 perustettu petoruutuseuranta sekä vuonna 1986 perustettu yhteenvetoseuranta. Ruutuseurannassa seurataan 10x10 km ruuduissa kaikkien tai joidenkin petolintulajien reviiri- ja pesintämääriä samalla teholla vuodesta toiseen. Yhteenvetoseurannassa puolestaan otetaan huomioon myös ruutujen ulkopuolella tiedossa olevat reviirit ja pesinnät. Lisäksi maa- ja merikotkalle, sääkselle sekä muutto- ja tunturihaukalle on omat erityisseurantansa.

Varsinais-Suomen petolintututkimusta koordinoi TLY:n petolintutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Seppo Pekkala. Seurannan tuloksia on julkaistu vuosittain BirdLife Suomen Linnut-vuosikirjassa osana valtakunnallista seurantaa sekä Ukulissa vuosikatsausten osana. Viime vuosina on myös julkaistu erillisartikkeli kanahaukasta Varsinais-Suomessa, ja uusimmissa Varsinais-Suomen pesimälajien kannanarvioissa petolintutoimikunta vastasi päiväpetolintujen ja pöllöjen osuudesta.

TLY:n petolintuharrastajien seurantatyötä voi auttaa lähettämällä osoitteeseen petolinnut(ät)tly.fi pesintään viittaavia petolintuhavaintoja:

- soidinääntelystä tai varoittelusta

- soidinlennosta

- saaliinkannosta

- poikasäänistä

- mahdollisen pesän löytymisestä

Ilmoituksesta olisi hyvä selvitä havaintopaikka, todennäköinen linnun paikka, aika ja havainnon tekijän yhteystiedot.

Ota myös yhteyttä em. sähköpostiosoitteeseen, mikäli olet kiinnostunut toimikunnan toimintaan osallistumisesta. Uusia kasvoja kaivataan petolintuseurannan pariin!

Katso myös lista kuntakohtaisista tuulihaukkavastaavista.