Järvilinnusto

Varsinais-Suomessa on Somero poislukien runsaat 700 järveä. Niiden linnustoa on tutkittu jo 100 vuoden ajan. Laajemmat järvilinnuston kartoitukset alkoivat 1970-luvulla ja jatkuivat 1980-luvulla, jolloin selvitettiin Saloa lukuunottamatta lähes kaikkien järvien linnusto. Nämä laskennat muodostivat yhdistyksen järvilintuarkiston perustan.

Tälle sivustolle on koottu tietoja ja julkaisuja maakunnan järvien linnustosta.

Vaikka et tee varsinaista linnuston laskentaa, niin huolelliset kirjaukset Tiiraan muodostavat hyvän lisän tietoon järvien linnustosta. Käydessäsi järvillä, etenkin toukokuussa, on syytä kirjata kustakin lajista tarkat tiedot. Vesilinnuilla havainnot pitäisi eritellä parvittain ja sukupuolittain (esim. kn, k, 2k1n). Läpimuuttajiksi tai muista syistä pesimättömiksi arvioiduista järvellä levähtävistä linnuista pitäisi mainita myös lisätiedoissa. Samoin kahlaajilla pitää havainnot eritellä parvittain, mutta myös mainita soidintavat ja varoittelevat linnut erikseen. Lokkilinnuilla pitää erotella parit ja hautovat linnut. Varpuslinnuista erikseen pitäisi kirjata laulavat ja muuten havaitut yksilöt.