Suoprojekti 2024–2025

Varsinais-Suomen suot on kartoitettu 1970-luvulla sekä uudelleen vuosina 2014–2016. Kartoitusten pohjalta voitiin tarkastella suolajiston muutoksia: esimerkiksi riekko ja keltavästäräkki ovat kadonneet Varsinais-Suomen soilta, ja kapustarinnan ja liron kaltaiset lajit ovat vähentyneet. Kartoitukset auttoivat myös tunnistamaan arvokkaimmat lintusuomme, jotka nimettiin maakunnallisesti arvokkaiksi lintualueiksi (MAALI).

Nyt edellisestä kartoituskerrasta on kymmenen vuotta, joten on aika selvittää, mitä suolinnuille kuuluu nykyään. Tällä kerralla kartoitetaan vain arvokkaimmiksi todetut lintusuot. Nämä kohteet on listattu alla. Projekti toteutetaan vapaaehtoisvoimin – kuka tahansa soiden pesimälinnuston tunteva henkilö voi varata itselleen tai retkiporukalleen suon, jonka lupaa kartoittaa.

Osallistumisohje:

Laskennat suoritetaan touko-kesäkuussa; hyvän tuloksen saa tekemällä yhden laskennan toukokuun puolivälissä tai loppupuolella ja toisen kesäkuun puolivälissä. Se, miten laskenta kannattaa suorittaa milläkin kohteella, riippuu suon koosta ja vetisyydestä. Laskijoita neuvotaan kaikissa selvitykseen liittyvissä asioissa. Tarkoitus on selvittää koko pesimälinnusto suon avoimelta osuudelta sekä sen reuna-alueilta niiden lajien osalta, jotka selvästi ovat suolajeja. Vähintään pitää saada tarkat parimäärät tai arviot vesi- ja lokkilinnuille, kahlaajille, riekolle, kurjelle, suopöllölle, keltavästäräkille, niittykirviselle, isolepinkäiselle ja pohjansirkulle.

Soilla tai niiden laidoilla voi pesiä arkoja lajeja, esimerkiksi isoja petolintuja. Näiden häirinnän minimoimiseksi laskijoille kerrotaan, mikäli kulkua joillain suon osilla tai joihinkin aikoihin vuodesta on syytä välttää.

Käytännön kartoitusohjeet löytyvät täältä.

Kartoituksessa on myös tärkeää tehdä lintuatlashavaintoja sekä suon että reunametsien lajeista. Esimerkiksi varoitteleva kahlaajaemo tuottaa indeksin 63 (todennäköinen pesintä).

Jos olet kiinnostunut projektista, ota yhteyttä projektivastaaviin Jessica Koivistoiseen ja Kim Kuntzeen sähköpostitse suoprojekti@tly.fi. Varatuissa kohteissa on oikealla puolella varaajan nimi tai nimet. Jos listassa ei ole jonkin suon kohdalla nimeä, se on vapaata riistaa.

Huomaa, että Vaskijärven luonnonpuiston sekä Kurjenrahkan kansallispuiston rajoitusosien tapauksessa laskentaan tarvitaan tutkimus- ja liikkumislupa, joka on haettava Metsähallitukselta hyvissä ajoin ennen kartoituksia.

Keltavästäräkkejä ei enää pesi TLY:n alueen soilla – vai pesiikö?

Kartoitettavat suot

Laitila, Hirvilamminsuo – Petri Varjonen, Seppo Kuusisto, Elmeri Juuti, Jyri Juuti

Laitila, Iso-Hölö – Juha Kylänpää

Laitila, Kortesuo – Teijo Saari

Laitila, Nukinrahka – Asser Hantula, Merja Hantula

Loimaa, Himmaistenrahka

Loimaa, Leppisuo – Kim Kuntze

Loimaa, Telkunsuo

Loimaa, Öksyssuo

Marttila, Haapasuo – Sebastian Andrejeff, Paul Boijer

Marttila, Juomakivenrahka – Antti Sintonen, Turo Tuomikoski

Mynämäki, Isosuo – Elmeri Juuti, Jyri Juuti

Mynämäki, Kolkansuo

Mynämäki, Ruissaarensuo

Oripää, Isorahka – Ville Vasko

Pöytyä, Isosuo

Pöytyä, Kaukosuo – Raimo Hyvönen

Pöytyä, Kittaanrahka – Ville Vasko

Pöytyä, Kontolanrahka

Pöytyä, Lammenrahka – Antti Sintonen, Turo Tuomikoski

Pöytyä, Valastensuo – Raimo Hyvönen

Pöytyä, Valkiaissaarenrahka

Rusko, Rehtsuo – Elmeri Juuti, Jyri Juuti

Rusko, Vajosuo – Elmeri Juuti, Jyri Juuti

Salo, Johdesuo

Turku, Kurjenrahka