Vanhojen aineistojen digitointi

Jurmossa on kerätty lintutieteellistä aineistoa vuodesta 1962 alkaen. Alkuvuosien lomakkeita ei ole tallennettu lainkaan digitaaliseen muotoon, mutta vuosilta 1970–2003 digitoitiin päiväsummat Excel-tiedostoihin kaikille lajeille jo 2000-luvun alkupuolella. Vuodesta 2006 alkaen havaintoaineisto oli kokonaan Tiirassa jo ennen projektia lukuun ottamatta syksyjä 2006 ja 2009, joissa oli suuria puutteita. Tällä hetkellä (4.8.2019) Tiirassa on jo kaikki havainnot vuodesta 1996 alkaen. Tiiraan tallennetut havainnot ovat digitaalisessa muodossa täydellisesti, eli niistä on tallennettu erikseen aamuvakio, muuttavat, länsi- ja itäreitti, rengastukset ja kontrollit sekä muut paikalliset.

Syksyllä 2015 käynnistettiin projekti, jonka tarkoituksena on tallentaa Jurmon aineistot mahdollisimman täydellisesti sähköiseen muotoon. Näin aineiston käyttömahdollisuudet suurenevat huomattavasti. Vuosien 2004–2006 ja 1962–1985 osalta tallennus tapahtuu suoraan Tiiraan, mutta tälle välille jäävien vuosien osalta voidaan käyttää jo olemassa olevia päiväsummien Excel-taulukoita sekä Rengastustoimiston toimittamia rengastus- ja kontrollimääriä. Näin ollen Exceliin täytyy lisätä vain muuttavat ja reitit, ja taulukon funktio laskee automaattisesti paikallisten määrän. Tallentaminen on tällä menetelmällä huomattavasti nopeampaa kuin suoraan Tiiraan tallentaminen.

Tavoitteena on saada tallennettua kaikki aineistot viimeistään vuoden 2019 aikana. Tämän jälkeen alkaa aineistojen monipuolinen analysointi ja julkaisu.

Tallentamiseen tarvitaan vapaaehtoisia. Porkkanaksi tarjoamme jokaisesta tallennetusta mapista yhden kalenterivuoden mittaista vapautusta Jurmon asemamaksusta. Alle on koottu tiedot eri vuosien tallennustilanteesta; jos vuoden perässä ei ole nimeä, se tarkoittaa, että ko. vuotta ei ole vielä jaettu tallennettavaksi ja sen voi siten varata. (k = kevätkausi, s = syyskausi)

Projektista vastaavat Kim Kuntze ja Ina Tirri. Ota yhteyttä, jos haluat osallistua: jurmo(at)tly.fi

 

2006s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2006k X (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2005s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2005k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2004s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2004k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2003s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2003k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2002s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2002k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2001s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2001k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2000s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

2000k Rainer Mantila (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1999s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1999k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1998s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1998k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1997s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1997k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1996s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1996k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1995s Sebastian Andrejeff (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1995k Pyry Herva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1994s Juha Kylänpää (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1994k Juha Kylänpää (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1993s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1993k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1992s Touko Torppa (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1992k Touko Torppa (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1991s Touko Torppa (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1991k Touko Torppa (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1990s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1990k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1989s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1989k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1988s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1988k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1987s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1987k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1986s Jouko Pitkänen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1986k Jouko Pitkänen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1985s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1985k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1984s Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1984k Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1983s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1983k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1982s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1982k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1981s Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1981k Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1980s Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1980k Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1979 Jari Helstola, Raimo Hyvönen

1978 Kim Kuntze, Jari Helstola

1977 Kim Kuntze (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1976 Jari Helstola, Kim Kuntze

1975 Olli Kanerva

1974 Olli Kanerva

1973 Olli Kanerva

1972 Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1971 Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1970 Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1965–69 Olli Kanerva (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1963–64 Raimo Hyvönen (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

1962 Raimo Hyvönen, Kalle Rainio (tallennettu ja siirretty Tiiraan)

Lisäksi maininnan ansaitsevat Olli Kanerva ja Juha Kylänpää, jotka siirsivät suurimman osan vuosien 2007–2012 havainnoista Tiiraan ennen tietokoneen ostamista asemalle. Jari Helstola on tehnyt tärkeää havaintojen tarkastustyötä.