Julkaisuluettelo

Lintuasemalla koottua materiaalia käyttäneet tai muuten lintuaseman toimintaan liittyvät tieteelliset ja puolitieteelliset julkaisut

 

2017

Kuntze, K. 2017: Jurmo. Artikkelissa Kuntze, K. (toim): Suomen lintuasemien toiminta 2010–2016. Linnut-vuosikirja 2016: 122–127.

Kuntze, K. 2017: TLY:n havaintojenkeruualueella talvehtivien vesilintujen runsaus ja kannanmuutokset. Ukuli 48(1): 9–24.

 

2016

Piha, M. & Lehikoinen, E. 2016. Suomen lintujen massat ja siipien pituudet - osa 1. Varpuslinnut ilman varislintuja.  [Summary: Body mass and wing length of birds based on the Finnish ringing data base - Part 1: noncorvide passerines]. Linnut-vuosikirja 2015: 142-151

Kivivuori, O. 2016: Jurmon lintuaseman historia. Ukuli 47(3): 38–45.

Kuntze, K. 2016: Lintuvuosi 2015 Jurmossa. Ukuli 47(2): 30–34.

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2016: Korppoon Jurmon pesimälinnusto 2015. Raportti 26s + liitteet.

 

2015

Kylänpää, J. 2015: Lintuvuosi 2014 Jurmossa. Ukuli 46(2): 29–31.

Velmala, W., Velmala, S., Väisänen, R., Välimäki, K. 2015: Lukurengastus paljastaa Jurmon merisirrien muuttoliikkeet. Ukuli 46(3): 4–9.

 

2014

Valkama, J., Saurola, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Piha, M., Sola, P. & Velmala, W. 2014: Suomen rengastusatlas. Osa II. Luonnontieteellinen keskusmuseo & ympäristöministeriö, Helsinki. 784 s.

Kylänpää, J. 2014: Lintuvuosi 2013 Jurmossa. Ukuli 45(2-3): 41–44.

2013

Saurola, P., Valkama, J. & Velmala, W. 2013: Suomen rengastusatlas. Osa I. Luonnontieteellinen keskusmuseo & ympäristöministeriö, Helsinki. 549 s.

Kylänpää, J. 2013: Makupaloja Jurmon lintuaseman vuodesta 2012. Ukuli 44(1): 4–7.

 

2011

Saino, N., Ambrosini, R., Rubolini, D., von Hardenberg, J., Provenzale, A., Hüppop, K., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Rainio, K., Romani, M. & Sokolov, L. 2011: Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. - Proceedings of The Royal Society B, 278:835-842

Kunttu, P. 2011: Kirjokertun pesimäkanta Suomessa. Ukuli 42(1): 4–13.

 

2010

Lehikoinen, E. & Sparks, T.H. 2010. Changes in migration. Teoksessa: Møller, A.P., Fiedler, W. & Berthold, P. 2010. Climate change and birds. OUP, pp. 89-112.

Tøttrup*, A.P., Rainio, K., Coppack*, T., Lehikoinen, E., Rahbeck*, C. & Thorup*, K. 2010. Local Temperature Fine-Tunes the Timing of Spring Migration in Birds. Integrative and Comparative Biology. - 50(3): 293-304

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

Kylänpää, J., Lampinen, M., Velmala, W. 2010: Jurmo. Artikkelissa Lampinen, M. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2009. Linnut-vuosikirja 2009: 122-123.

Nordström, M. 2010: Jurmon pesimälinnusto selvitettiin. Ukuli 40(1): 4–7.

 

2009

Kylänpää, J., Rainio, K. 2009: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2008. Linnut-vuosikirja 2008: 108-109.

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2009: Korppoon Jurmon pesimälinnusto 2009. Raportti 21s + liitteet.

 

2008

Dippner, J.W., Vuorinen, I., Daunys, D., Flinkman, J., Halkka, A., Köster, F.W., Lehikoinen, E., MacKenzie, B.R., Möllmann, C., Møhlenberg, F., Olenin, S., Schiedek, D., Skov, H. & Wasmund, N. 2008: Climate-related Marine Ecosystem Change. Artikkelissa The BACC Author Team 2008: Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. pp. 309-377

Møller, A.P., Rubolini, D., Lehikoinen, E. 2008: Populations of migratory bird species that did not show a phenological response to climate change are declining. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105:16195-1620

Tottrup, A., Thorup, K., Rainio, K., Yosef, R., Lehikoinen, E. & Rahbeck, C. 2008: Avian migrants adjust migration in response to environmental conditions en route. - Biology Letters 4:685-688

Kylänpää, J., Rainio, K. 2008: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2007. Linnut-vuosikirja 2007: 90-91.

 

2007

Rainio, K.,Tøttrup, A.P., Lehikoinen, E., Coppack, T. 2007: Has climate change affected the degree of protandry in migratory songbirds? Climate Research 35: 115-122

Rainio, K., Tøttrup, A. P., Lehikoinen, E. & Coppack, T. 2007: Effects of climate change on the degree of protandry in migratory songbirds. – Climate Research 35: 107-114.

Rubolini, D., Møller, A.P., Rainio, K., Lehikoinen, E. 2007: Assessing intraspecific consistency and geographic variability in temporal trends of spring migration phenology among European bird species. Climate Research 35: 135-146

Kylänpää, J., Rainio, K. 2007: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2006. Linnut-vuosikirja 2006: 115.

Lehikoinen, E. & Skov, H. 2007: Climate-related ecosystem change - Marine birds. In BALTEX ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE for the Baltic Sea basin, in press (MS 10 pp)

 

2006

Rainio, K., Laaksonen, T., Ahola, M., Vähätalo. A.V., Lehikoinen, E. 2006: Climatic responses in spring migration of boreal and arctic birds in relation to wintering area and taxonomy. Journal of Avian Biology 37(5): 507-515

Hario, M., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Pyhälä, M., Pynnönen, K. & Toiviainen, K. (2006): Suomen muuttolinnut. WSOY, ISBN 951-0-31577-X

 

2005

Sparks,T.H., Bairlein,F., Bojarinova,J.G., Hüppop,O., Lehikoinen,E., Rainio,K., Sokolov,L.V., Walker,D. 2005: Examining the total arrival distribution of migratory birds. Global Change Biology 11: 22-30.

Rainio, K. 2005: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2004. Linnut-vuosikirja 2004: 97.

 

2004

Ahola, M., Laaksonen, T., Sippola, K., Eeva, T., Rainio, K., Lehikoinen, E. 2004: Variation in climate warming along the migration route uncouples arrival and breeding dates. Global Change Biology 10(9): 1610-1617.

Lehikoinen, E., Sparks, T. H., Zalakevicius, M. 2004: Arrival and departure dates. Advances in Ecological Research 35: 1-31.

Vähätalo, A., Rainio, K., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. Journal of Avian Biology 35: 210-216.

Nikkinen, L. 2004: Haastattelussa lintuasemanhoitaja Pekka Lehti. Ukuli 34(1-2): 39-42.

Rainio, K., Lehti, P. 2004: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim): Suomen lintuasemat 2003. Linnut-vuosikirja 2003: 127.

 

2003

Lehikoinen, E., Gustafsson, E., Aalto, T., Alho, P., Laine, J., Klemola, H., Normaja, J., Numminen, T. & Rainio, K. 2003: Varsinais-Suomen linnut [Birds of SW Finland]. Turun lintutieteellinen yhdistys r.y., Turku.

Ojanen, M. 2003: Suomen lintuasemat 2002 - katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2002: 126-137.

Velmala, W. 2003: Lintuasemilla harrastetaan tutkimusta. Linnut 38(3): 10-15.

Valkama, J., Haapala, J. 2003: Rengastusvuosi 2002. Linnut-vuosikirja 2002: 109-117.

Rainio, K. 2003: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemat 2002 - katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2002: 128-129.

 

2002

Rainio, K., Velmala, W. 2002: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2001. Linnut-vuosikirja 2001: 67-68.

 

2001

Nordström, M., Rainio, K. 2001: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 2000. Ukuli 32(2): 35.

Nordström, M., Rainio, K. 2001: Jurmon lintuasema. Artikkelissa Ojanen, M. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2000. Linnut-vuosikirja 2000: 69-70.

Rainio, K. 2001: Uutisia Jurmon lintuasemalta 28.1.-30.9.2001. Ukuli 32(1): 47-48.

Lehti, P. 2001: Jurmon uuden asemarakennuksen tilanne. Ukuli 32(1): 3.

 

2000

Schaub, M. & Jenni, L. 2000: Body mass of six long-distance migrant passerine species along the autumn migration route. Journal für Ornithologie 141: 441-460.

Nordström, M. 2000: Lämmin kevät ja hyvä pesimävuosi. Ukuli 31(1): 27.

Velmala, W. 2000: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1999. Ukuli 31(2): 36-38.

Velmala, W. 2000: Myöhästelijöiden talvi. Ukuli 31(2): 21.

1999

Aalto, T., Lehtiniemi, T., Rainio, K., Lehikoinen, E. 1999: Saarilla tavattavat maalintumuuttajat rupusakkia? IV Suomen lintutieteen kongressi Linnut 1999: 10.

Helstola, J., Velmala, W., Nordström, M. 1999: Makiaa mahan täydeltä. Ukuli 30(2): 37.

Nordström, M., Velmala, W. 1999: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1998. Ukuli 30(2): 6-7.

Nordström, M. 1999: Talviyllätyksiä ja kevään ensi askeleet. Ukuli 30(1): 9.

Lehikoinen, E. (1999): Pajulinnun vuosi [The annual cycle of the Willow Warbler]. – In: Toivonen, T., Koponen, S. & Kouki, J. (toim.): Luonto ja yhteiskunta. Juhlakirja professori Pekka Niemelälle hänen täyttäessään 50 vuotta. Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta, Tiedonantoja 99:15-30.

 

1998

Nordström, M. 1998: Amerikan vieraita keväällä ja kesällä! Ukuli 29(2): 40.

Nordström, M. 1998: Merisirri rikkoi ennätyksiä. Ukuli 29(1): 61.

Nordström, M., Helstola, J. 1998: Pitkä syksy jätti talven uhmaajia. Ukuli 29(1b): 54.

Nordström, M., Velmala, W. 1998: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1997. Ukuli 29(2): 22-23.

 

1997

Nordström, M. 1997: Fågelskådningen på Jurmo 35 år. Skärgård 1/1997: 39-42.

Nordström, M., Velmala, W. 1997: Jurmon lintuasema vuonna 1994. Ukuli 28(1): 30-35.

Nordström, M., Velmala, W. 1997: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1996. Ukuli 28(2): 19-20.

Nordström, M. 1997: Kuumasta kesästä talven kynnykselle - havaintoja Jurmon lintuasemalta 16.6.-2.11.1997. Ukuli 28(2): 53-54.

Ojanen, M., Tynjälä, M. 1979: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 14(3): 146.

Ojanen, M. 1979: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 14(4): 191-192.

 

1996

Nordström, M., Velmala, W. 1996: Jurmon lintuaseman tulevaisuudennäkymiä. Ukuli 27(3): 17-18.

Miettinen, M. 1996: Saaristomeren kansallispuiston eteläosan ja eteläisen Selkämeren pesimälinnusto 1993. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 59, Metsähallitus, Vantaa. 42s.

Nordström, M., Velmala, W. 1996: Vuosi 1995 Jurmossa. Ukuli 27(2): 4-13.

 

1995

Lehikoinen, E. 1995: Eurooppa yhdentyy – muuttolintututkimuksessakin [ESF songbird migration network]. - Linnut 30:27.

Leivo, M., Kontiokorpi, J., Rusanen, P. 1995: Arktika keväällä 1994. Linnut 30(3): 28-31.

 

1994

Leivo, M., Rusanen, P., Kontiokorpi, J. 1994: Kevään 1993 arktinen muutto Pohjois-Itämerellä. Linnut 29(2): 12-19.

Leivo, M. 1994: Suomalainen lintuasemarengastus - tiedettä vai terapiaa? Linnut 29(4): 13-18.

Miettinen, M., Högmander, J. 1994: Jurmon kylän saariston pesimälinnusto 1993. Ukuli 25(2): 24-27.

Velmala, W. 1994: Syyslukukausi 1993 Jurmossa. Ukuli 25(4): 24-28.

 

1993

Lehikoinen, E. 1993: Old bird station data useless? No way - or not all of it anyway. - Vår fuglefauna Suppl. 1: 53-57.

Lehikoinen, E. 1993: Euroopan-Afrikan läntisen muuttotien tutkimus yhteisvoimin. [European-African migration study begins]. - Ukuli 24(3):16-19.

Velmala, W. 1993: Jurmon kevät- ja kesäkatsaus sekä kahlaajamuutto 1993. Ukuli 24(2): 25-27.

Velmala, W., Vänskä, V. 1993: Kahdeksan kuukautta Jurmon lintuasemalla. Ukuli 24(1): 13-19.

 

1992

Hildén, O. 1992: Hurja tiaisvaellussyksy 1991. Lintumies 27(4): 132-139.

Velmala, W. 1992: Jurmon jo neljäs eurotalvi. Ukuli 23(1): 15-17.

Velmala, W. 1992: Jurmon normaali kevät. Ukuli 23(2): 14-17.

 

1991

Hildén, O., Nikander, P. J. 1991: Syksyn 1990 vaelluslinnut. Lintumies 26(3): 104-117.

Velmala, W. 1991: Jurmon juhlava syksy 1991. Ukuli 22(4): 20-23.

Velmala, W. 1991: Jurmon pitkä kevät 1991. Ukuli 22(3): 22-24.

Turun Lintutieteellinen Yhdistys 1991: Retkeilystä Jurmossa. Lintumies 26(2): 88.

 

1990

Anon. 1990: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1989. Ukuli 21(2): 20.

Anon. 1990: Lintuasemilta. Lintumies 25(3): 133-146.

Hildén, O., Nikander, P. J. 1990: Syksyn 1989 vaelluslinnut. Lintumies 25(3): 120-128.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1990: Lintusyksy 1989 Jurmossa. Ukuli 21(1): 18-20.

Matikainen, J. 1990: Alkukevät 1990 Jurmossa. Ukuli 21(2): 21.

Lehtinen, A., Kaikusalo, A. 1990: Jurmon nisäkkäistä. Ukuli 21(2): 22-24.

 

1989

Hildén, O., Nikander, P. J. 1989: Syksyn 1988 vaelluslinnut. Lintumies 24(2): 68-73.

Lehikoinen, E. 1989: Onko Jurmon lintuasemasta iloa lintutieteelle? Ukuli 20(2): 9-11.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1989: Jurmon lintusyksystä 1988. Ukuli 20(1): 24-25.

Matikainen, J. 1989: Talvi, jota ei ollut Jurmossa. Ukuli 20(2): 34.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1989: Jurmon ennätyskevät 1989. Ukuli 20(4): 12-14.

 

1988

Hildén, O., Nikander, P. J. 1988: Syksyn 1987 vaelluslinnut. Lintumies 23(2): 80-85.

Vänskä, V. 1988: Nyheter från Skären. Ukuli 19(2): 33.

Vänskä, V. 1988: Rengastuskevät 1988 Jurmossa. Ukuli 19(3-4): 38-39.

Matikainen, J. 1988: Jurmon kevät huippuluokkaa. Ukuli 19(2): 32.

 

1987

Hildén, O., Nikander, P. J. 1987: Syksyn 1986 vaelluslinnut. Lintumies 22(3): 134-138.

Kivivuori, O. 1987: Jurmon lintuaseman tulevaisuus. Ukuli 18(2): 81-84.

Kivivuori, O. 1987: Ydinvoima, linnut ja lintuharrastaja - lintujen radioaktiivisuusmittaukset Jurmossa keväällä 1986. Lintumies 22(3): 104-111.

Vänskä, V. 1987: Rengastusvuosi Jurmossa. Ukuli 18(3): 120-121.

Vänskä, V. 1987: Tule Jurmoon rengastamaan. Ukuli 18(3): 119.

 

1986

Hildén, O. 1986: Syksyn 1985 vaelluslinnut. Lintumies 21(2): 88-93.

Kivivuori, O. 1986: Kaksi harvinaista vierasta yht'aikaa Jurmossa. Ukuli 17(3): 129-130.

Multala, V. 1986: Jurmo 1980-1984. Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y., Turku. 108s.

 

1985

Nikander, P. J., Hannila, J. 1985: Lintuasemilta. Lintumies 20(5): 248-249.

Nikander, P. J. 1985: Lintuasemilta. Lintumies 20(6): 296-297.

 

1984

Klemola, H. 1984: Riuttatiira (Sterna sandvicensis) ensi kertaa Varsinais-Suomessa. Ukuli 15(2): 44.

Saario, J. 1984: Pensastaskulla menee hyvin. Lintumies 19(2): 62-65.

 

1983

Anon. 1983: Lintuasemien toiminta 1982. Lintumies 18(3): 116-127.

 

1982

Ojanen, M. 1982: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 17(1): 45.

Ojanen, M. 1982: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 17(2): 103.

 

1981

Ojanen, M. 1981: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 16(2): 87.

Ojanen, M. 1981: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 16(3): 131.

Toukola, J. 1981: Saarella sattunutta II. Ukuli 12(2): 39-41.

 

1980

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(3): 143.

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(1): 45-46.

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(2): 94-95.

Saario, J. 1980: Jurmon lintuaseman toiminnasta 1979. Ukuli 11(2): 21-38.

 

1979

Vänskä, V. 1979: Öljy ja saariston pesimälinnusto: raportti Jurmon alueen laskennoista. Turun yliopisto, biologian laitos, Turku. 8s.

 

1978

Harju, T. 1978: Katsaus lintuasemien toimintaan 1976. Lintumies 13(4): 114-120.

Rantaruoho 1978: Jurmon lintuaseman toiminnasta 1975 ja 1976. Ukuli 12: 16-26.

 

1977

Vänskä, V. 1977: Jurmon alueen pesimälinnustotutkimus. Turun yliopisto, biologian laitos, Turku. 9s.

 

1976

Harju, T. 1976: Katsaus lintuasemien toimintaan 1975. Lintumies 11(3): 65-72.

Hildén, O. 1976: Vaelluslintujen esiintymisestä lintuasemilla 1975. Lintumies 11(2): 33-40.

Rantaruoho 1976: Piirteitä Jurmon lintuaseman toiminnasta vuonna 1974. Tiedon Antaja 8: 2-19.

 

1975

Harju, T. 1975: Katsaus lintuasemien toimintaan 1974. Lintumies 10(2): 52-60.

Hildén, O. 1975: Vaelluslintujen esiintyminen lintuasemilla 1974. Lintumies 10(2): 61-69.

 

1974

Harju, T. 1974: Katsaus lintuasemien toimintaan 1971-73. Lintumies 9: 85-96.

Harju, T. 1974: Katsaus lintuasemien toimintaan 1971-73. Lintumies 9(3-4): 85-95.

Hildén, O. 1974: Vaelluslintujen esiintyminen lintuasemilla 1971-73. Lintumies 9(3-4): 96-111.

Karlson, L. 1974: Katsaus Jurmon lintuaseman toimintaan keväällä 1973. Tiedon Antaja 6: 4-12.

Vienonen, A. 1974: Korppoon Jurmon lintuaseman toimintakertomus syksyltä 1973. Tiedon Antaja 6: 1-54.

 

1973

Klein, H. v., Berthold, P., Gwinner, E. 1973: Der Zug europäischer Garten- und Mönchsgrasmücken (Sylvia borin und S. atricapilla). Die Vogelwarte 27(2): 73-134.

 

1971

Hildén, O. 1971: Activities of Finnish bird stations in 1969. Ornis Fennica 47: 125-130.

Myrsky, H. 1971: Rengastustoiminta Jurmossa v. 1970. Tiedon Antaja 2: 37-38.

Sorjonen, J. 1971: Lintuasemat 1970. Lintumies 7(2): 28-38.

 

1970

Kivivuori, O., Velmala, H. 1970: Rusorintakerttu Sylvia cantillans Korppoon Jurmossa 1968. Ornis Fennica 47: 89-90.

Anon. 1970: Lintuasemat 1969. Harvinaisuudet. Lintumies 6(1): 20-25.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1970: Lintuasemat 1969. Jurmo. Lintumies 6(1): 16-17.

 

1969

Hildén, O. 1969: Activities of Finnish bird stations in 1968. Ornis Fennica 46: 179-187.

Vepsäläinen, K. 1969: Katsaus lintuasemien toimintaan 1968. Lintumies 5(1): 3-24.

Tenovuo, J., Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1969: Katsaus lintuasemien toimintaan 1968. Lintumies 5: 3-24.

 

1968

Hildén, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Lintumies 4(1): 3-16.

Hildén, O. 1968: The bird stations of Finland and their activities in 1967. Ornis Fennica 45: 58-65.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Jurmo. Lintumies 4(1): 11-13.

Tenovuo, J., Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Lintumies 4: 3-10.

 

1967

Halmevaara, R., Mehtonen, L., Nurmi, R., Rautanen, H. 1967: Pilkkaniskoja (Melanitta perspicillata) Jurmossa. Ornis Fennica 44: 52.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1967: Katsaus lintuasemien toimintaan 1966. Jurmo. Lintumies 3(1): 15-16.

 

1966

Turun Lintutieteellinen Yhdistys 1966: Katsaus Jurmon lintuaseman toimintaan vuonna 1965. Ornis Fennica 43: 21-24.

 

1965

Kivivuori, O., Velmala, L., Joutsamo, E., Hakala, J. 1965: Korppoon Jurmon lintuaseman toiminta ja havainnot vuoden 1964 loppuun mennessä. Ornis Fennica 42: 5-18.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1965: Jurmon keikka 4-7.1. Lintumies 1(1): 15-16.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1965: Syksy 1965 Jurmossa. Lintumies 1(4): 70-71.

 

1964

Soikkeli, M. 1964: The distribution of the Southern Dunlin (Calidris alpina schinzii) in Finland. Ornis Fennica 41: 13-21.