Julkaisuluettelo

Lintuasemalla koottua materiaalia käyttäneet tai muuten lintuaseman toimintaan liittyvät tieteelliset ja puolitieteelliset julkaisut

 

2022

Kuntze, K. 2022: Jurmon lintuasema 60 vuotta, 60 havaintoa. Ukuli 53 (1): 11–14.

Kuntze, K. 2022: Jurmon lintuasema 2021 – onnistunut vuosi mutta tavallista vähemmän havainnoijia. Ukuli 53 (2): 41–46.

Kuntze, K. (toim.) 2022: Muisteloita Jurmon lintuaseman 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Ukuli 53 (3).

Kuntze, K., Kylänpää, J., Lehikoinen, E., Velmala, W., Kivivuori, O. & Tirri, I. 2022: Jurmon linnut – Lintuaseman vaiheita vuodesta 1962. Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry, Keuruu. 432 s.

 

2021

Kuntze, K. 2021: Jurmon lintuasema 2020 – hyvä havainnointiaktiivisuus koronasta huolimatta. Ukuli 52 (2): 19–25.

Lehtiniemi, T., Toivanen, T. & Södersved, J. 2021: Linnuston tila Suomessa. BirdLife Suomi. Helsinki.

 

2020

Kuntze, K. 2020: Jurmon lintuasema 2019 – jälleen uusi ennätysvuosi. Ukuli 51 (2): 36–39.

Kuntze, K. 2020: Jurmo. – Artikkelissa Kuntze. K. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta 2017–2019. Linnut-vuosikirja 2019: 78–93.

 

2019

Lehikoinen, A., Lindén, A., Karlsson, M., Andersson, A., Crewe, T. L., Dunn, E. H., Gregory, G., Karlsson, L., Kristiansen, V., Mackenzie, S., Newman, S., Röer, J. E., Saherpe, C., Sokolov, L. V., Steinholtz, Å., Stervander, M., Tirri, I-S. & Tjörnlöv, R. S. 2019: Phenology of the avian spring migratory passage in Europe and North America: Asymmetric advancement and increase in duration. Ecological indicators 101: 985–991.

Lehikoinen, A., Jukarainen, A., Mikkola-Roos, M., Below, A., Lehtiniemi, T., Pessa, J., Rajasärkkä, A., Rintala, J., Rusanen, P., Sirkiä, P., Tiainen, J. & Valkama, J. 2019: Linnut. Julkaisussa: Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. (toim.) 2019: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus. Helsinki.

Karlemo, M. 2019: Påverkar vårens ankomsttid och vårflyttningens tidpunkt lövsångarens (Phylloscopus trochilus) populationsdynamik? Pro gradu -työ, Åbo Akademi.

Kuntze, K. 2019: Jurmon lintuasema 2018 – ennätykset paukkuivat taas. Ukuli 50 (2): 34–38.

 

2018

Kuntze, K. 2018: Jurmossa talvehtivien vesi- ja rantalintujen talvikannan kehitys vuosina 1973–2017. Ukuli 49 (1): 4–10.

Kuntze, K. 2018: Jurmon lintuaseman vuosi 2017. Ukuli 49 (3): 22–25.

 

2017

Kuntze, K. 2017: Jurmo. Artikkelissa Kuntze, K. (toim): Suomen lintuasemien toiminta 2010–2016. Linnut-vuosikirja 2016: 122–127.

Kuntze, K. 2017: TLY:n havaintojenkeruualueella talvehtivien vesilintujen runsaus ja kannanmuutokset. Ukuli 48(1): 9–24.

Kuntze, K. 2017: Jurmon lintuasema 2016 – jälleen ennätyksellistä aktiivisuutta. Ukuli 48 (3): 18–21.

 

2016

Piha, M. & Lehikoinen, E. 2016. Suomen lintujen massat ja siipien pituudet - osa 1. Varpuslinnut ilman varislintuja.  [Summary: Body mass and wing length of birds based on the Finnish ringing data base - Part 1: noncorvide passerines]. Linnut-vuosikirja 2015: 142–151

Kivivuori, O. 2016: Jurmon lintuaseman historia. Ukuli 47(3): 38–45.

Kuntze, K. 2016: Lintuvuosi 2015 Jurmossa. Ukuli 47(2): 30–34.

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2016: Korppoon Jurmon pesimälinnusto 2015. Raportti 26s + liitteet.

 

2015

Kylänpää, J. 2015: Lintuvuosi 2014 Jurmossa. Ukuli 46(2): 29–31.

Velmala, W., Velmala, S., Väisänen, R., Välimäki, K. 2015: Lukurengastus paljastaa Jurmon merisirrien muuttoliikkeet. Ukuli 46(3): 4–9.

 

2014

Valkama, J., Saurola, P., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Piha, M., Sola, P. & Velmala, W. 2014: Suomen rengastusatlas. Osa II. Luonnontieteellinen keskusmuseo & ympäristöministeriö, Helsinki. 784 s.

Kylänpää, J. 2014: Lintuvuosi 2013 Jurmossa. Ukuli 45(2-3): 41–44.

 

2013

Saurola, P., Valkama, J. & Velmala, W. 2013: Suomen rengastusatlas. Osa I. Luonnontieteellinen keskusmuseo & ympäristöministeriö, Helsinki. 549 s.

Kylänpää, J. 2013: Makupaloja Jurmon lintuaseman vuodesta 2012. Ukuli 44(1): 4–7.

 

2011

Saino, N., Ambrosini, R., Rubolini, D., von Hardenberg, J., Provenzale, A., Hüppop, K., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Rainio, K., Romani, M. & Sokolov, L. 2011: Climate warming, ecological mismatch at arrival and population decline in migratory birds. - Proceedings of The Royal Society B, 278:835-842

Kunttu, P. 2011: Kirjokertun pesimäkanta Suomessa. Ukuli 42(1): 4–13.

 

2010

Lehikoinen, E. & Sparks, T.H. 2010. Changes in migration. Teoksessa: Møller, A.P., Fiedler, W. & Berthold, P. 2010. Climate change and birds. OUP, pp. 89-112.

Tøttrup*, A.P., Rainio, K., Coppack*, T., Lehikoinen, E., Rahbeck*, C. & Thorup*, K. 2010. Local Temperature Fine-Tunes the Timing of Spring Migration in Birds. Integrative and Comparative Biology. - 50(3): 293-304

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s.

Kylänpää, J., Lampinen, M., Velmala, W. 2010: Jurmo. Artikkelissa Lampinen, M. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2009. Linnut-vuosikirja 2009: 122-123.

Nordström, M. 2010: Jurmon pesimälinnusto selvitettiin. Ukuli 40(1): 4–7.

 

2009

Kylänpää, J., Rainio, K. 2009: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2008. Linnut-vuosikirja 2008: 108-109.

Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut 2009: Korppoon Jurmon pesimälinnusto 2009. Raportti 21s + liitteet.

 

2008

Dippner, J.W., Vuorinen, I., Daunys, D., Flinkman, J., Halkka, A., Köster, F.W., Lehikoinen, E., MacKenzie, B.R., Möllmann, C., Møhlenberg, F., Olenin, S., Schiedek, D., Skov, H. & Wasmund, N. 2008: Climate-related Marine Ecosystem Change. Artikkelissa The BACC Author Team 2008: Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. pp. 309-377

Møller, A.P., Rubolini, D., Lehikoinen, E. 2008: Populations of migratory bird species that did not show a phenological response to climate change are declining. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105:16195-1620

Tottrup, A., Thorup, K., Rainio, K., Yosef, R., Lehikoinen, E. & Rahbeck, C. 2008: Avian migrants adjust migration in response to environmental conditions en route. - Biology Letters 4:685-688

Kylänpää, J., Rainio, K. 2008: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2007. Linnut-vuosikirja 2007: 90-91.

Ahola, M. 2008: Variable effects of changing climate on life-history traits of two passerine birds. Väitöskirja, Turun yliopisto.

Rainio, K. 2008: Climate change effects on avian migration. Väitöskirja, Turun yliopisto.

 

2007

Rainio, K.,Tøttrup, A.P., Lehikoinen, E., Coppack, T. 2007: Has climate change affected the degree of protandry in migratory songbirds? Climate Research 35: 115-122

Rainio, K., Tøttrup, A. P., Lehikoinen, E. & Coppack, T. 2007: Effects of climate change on the degree of protandry in migratory songbirds. – Climate Research 35: 107-114.

Rubolini, D., Møller, A.P., Rainio, K., Lehikoinen, E. 2007: Assessing intraspecific consistency and geographic variability in temporal trends of spring migration phenology among European bird species. Climate Research 35: 135-146

Kylänpää, J., Rainio, K. 2007: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2006. Linnut-vuosikirja 2006: 115.

Lehikoinen, E. & Skov, H. 2007: Climate-related ecosystem change - Marine birds. In BALTEX ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE for the Baltic Sea basin, in press (MS 10 pp)

 

2006

Rainio, K., Laaksonen, T., Ahola, M., Vähätalo. A.V., Lehikoinen, E. 2006: Climatic responses in spring migration of boreal and arctic birds in relation to wintering area and taxonomy. Journal of Avian Biology 37(5): 507-515

Hario, M., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E., Pyhälä, M., Pynnönen, K. & Toiviainen, K. (2006): Suomen muuttolinnut. WSOY, ISBN 951-0-31577-X

 

2005

Sparks,T.H., Bairlein,F., Bojarinova,J.G., Hüppop,O., Lehikoinen,E., Rainio,K., Sokolov,L.V., Walker,D. 2005: Examining the total arrival distribution of migratory birds. Global Change Biology 11: 22-30.

Rainio, K. 2005: Jurmo. Artikkelissa Nikkinen, L. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2004. Linnut-vuosikirja 2004: 97.

 

2004

Ahola, M., Laaksonen, T., Sippola, K., Eeva, T., Rainio, K., Lehikoinen, E. 2004: Variation in climate warming along the migration route uncouples arrival and breeding dates. Global Change Biology 10(9): 1610-1617.

Lehikoinen, E., Sparks, T. H., Zalakevicius, M. 2004: Arrival and departure dates. Advances in Ecological Research 35: 1-31.

Vähätalo, A., Rainio, K., Lehikoinen, A., Lehikoinen, E. 2004: Spring arrival of birds depends on the North Atlantic Oscillation. Journal of Avian Biology 35: 210-216.

Nikkinen, L. 2004: Haastattelussa lintuasemanhoitaja Pekka Lehti. Ukuli 34(1-2): 39-42.

Rainio, K., Lehti, P. 2004: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim): Suomen lintuasemat 2003. Linnut-vuosikirja 2003: 127.

 

2003

Lehikoinen, E., Gustafsson, E., Aalto, T., Alho, P., Laine, J., Klemola, H., Normaja, J., Numminen, T. & Rainio, K. 2003: Varsinais-Suomen linnut [Birds of SW Finland]. Turun lintutieteellinen yhdistys r.y., Turku.

Ojanen, M. 2003: Suomen lintuasemat 2002 - katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2002: 126-137.

Velmala, W. 2003: Lintuasemilla harrastetaan tutkimusta. Linnut 38(3): 10-15.

Valkama, J., Haapala, J. 2003: Rengastusvuosi 2002. Linnut-vuosikirja 2002: 109-117.

Rainio, K. 2003: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemat 2002 - katsaus 12 aseman toimintaan. Linnut-vuosikirja 2002: 128-129.

 

2002

Rainio, K., Velmala, W. 2002: Jurmo. Artikkelissa Ojanen, M. (toim.): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2001. Linnut-vuosikirja 2001: 67-68.

 

2001

Nordström, M., Rainio, K. 2001: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 2000. Ukuli 32(2): 35.

Nordström, M., Rainio, K. 2001: Jurmon lintuasema. Artikkelissa Ojanen, M. (toim): Suomen lintuasemien toiminta vuonna 2000. Linnut-vuosikirja 2000: 69-70.

Rainio, K. 2001: Uutisia Jurmon lintuasemalta 28.1.-30.9.2001. Ukuli 32(1): 47-48.

Lehti, P. 2001: Jurmon uuden asemarakennuksen tilanne. Ukuli 32(1): 3.

 

2000

Schaub, M. & Jenni, L. 2000: Body mass of six long-distance migrant passerine species along the autumn migration route. Journal für Ornithologie 141: 441-460.

Nordström, M. 2000: Lämmin kevät ja hyvä pesimävuosi. Ukuli 31(1): 27.

Velmala, W. 2000: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1999. Ukuli 31(2): 36-38.

Velmala, W. 2000: Myöhästelijöiden talvi. Ukuli 31(2): 21.

1999

Aalto, T., Lehtiniemi, T., Rainio, K., Lehikoinen, E. 1999: Saarilla tavattavat maalintumuuttajat rupusakkia? IV Suomen lintutieteen kongressi Linnut 1999: 10.

Helstola, J., Velmala, W., Nordström, M. 1999: Makiaa mahan täydeltä. Ukuli 30(2): 37.

Nordström, M., Velmala, W. 1999: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1998. Ukuli 30(2): 6-7.

Nordström, M. 1999: Talviyllätyksiä ja kevään ensi askeleet. Ukuli 30(1): 9.

Lehikoinen, E. (1999): Pajulinnun vuosi [The annual cycle of the Willow Warbler]. – In: Toivonen, T., Koponen, S. & Kouki, J. (toim.): Luonto ja yhteiskunta. Juhlakirja professori Pekka Niemelälle hänen täyttäessään 50 vuotta. Joensuun yliopisto, Metsätieteellinen tiedekunta, Tiedonantoja 99:15-30.

 

1998

Nordström, M. 1998: Amerikan vieraita keväällä ja kesällä! Ukuli 29(2): 40.

Nordström, M. 1998: Merisirri rikkoi ennätyksiä. Ukuli 29(1): 61.

Nordström, M., Helstola, J. 1998: Pitkä syksy jätti talven uhmaajia. Ukuli 29(1b): 54.

Nordström, M., Velmala, W. 1998: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1997. Ukuli 29(2): 22-23.

 

1997

Nordström, M. 1997: Fågelskådningen på Jurmo 35 år. Skärgård 1/1997: 39-42.

Nordström, M., Velmala, W. 1997: Jurmon lintuasema vuonna 1994. Ukuli 28(1): 30-35.

Nordström, M., Velmala, W. 1997: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1996. Ukuli 28(2): 19-20.

Nordström, M. 1997: Kuumasta kesästä talven kynnykselle - havaintoja Jurmon lintuasemalta 16.6.-2.11.1997. Ukuli 28(2): 53-54.

Ojanen, M., Tynjälä, M. 1979: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 14(3): 146.

Ojanen, M. 1979: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 14(4): 191-192.

 

1996

Nordström, M., Velmala, W. 1996: Jurmon lintuaseman tulevaisuudennäkymiä. Ukuli 27(3): 17-18.

Miettinen, M. 1996: Saaristomeren kansallispuiston eteläosan ja eteläisen Selkämeren pesimälinnusto 1993. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A No 59, Metsähallitus, Vantaa. 42s.

Nordström, M., Velmala, W. 1996: Vuosi 1995 Jurmossa. Ukuli 27(2): 4-13.

 

1995

Lehikoinen, E. 1995: Eurooppa yhdentyy – muuttolintututkimuksessakin [ESF songbird migration network]. - Linnut 30:27.

Leivo, M., Kontiokorpi, J., Rusanen, P. 1995: Arktika keväällä 1994. Linnut 30(3): 28-31.

 

1994

Leivo, M., Rusanen, P., Kontiokorpi, J. 1994: Kevään 1993 arktinen muutto Pohjois-Itämerellä. Linnut 29(2): 12-19.

Leivo, M. 1994: Suomalainen lintuasemarengastus - tiedettä vai terapiaa? Linnut 29(4): 13-18.

Miettinen, M., Högmander, J. 1994: Jurmon kylän saariston pesimälinnusto 1993. Ukuli 25(2): 24-27.

Velmala, W. 1994: Syyslukukausi 1993 Jurmossa. Ukuli 25(4): 24-28.

 

1993

Lehikoinen, E. 1993: Old bird station data useless? No way - or not all of it anyway. - Vår fuglefauna Suppl. 1: 53-57.

Lehikoinen, E. 1993: Euroopan-Afrikan läntisen muuttotien tutkimus yhteisvoimin. [European-African migration study begins]. - Ukuli 24(3):16-19.

Velmala, W. 1993: Jurmon kevät- ja kesäkatsaus sekä kahlaajamuutto 1993. Ukuli 24(2): 25-27.

Velmala, W., Vänskä, V. 1993: Kahdeksan kuukautta Jurmon lintuasemalla. Ukuli 24(1): 13-19.

 

1992

Hildén, O. 1992: Hurja tiaisvaellussyksy 1991. Lintumies 27(4): 132-139.

Velmala, W. 1992: Jurmon jo neljäs eurotalvi. Ukuli 23(1): 15-17.

Velmala, W. 1992: Jurmon normaali kevät. Ukuli 23(2): 14-17.

 

1991

Hildén, O., Nikander, P. J. 1991: Syksyn 1990 vaelluslinnut. Lintumies 26(3): 104-117.

Velmala, W. 1991: Jurmon juhlava syksy 1991. Ukuli 22(4): 20-23.

Velmala, W. 1991: Jurmon pitkä kevät 1991. Ukuli 22(3): 22-24.

Turun Lintutieteellinen Yhdistys 1991: Retkeilystä Jurmossa. Lintumies 26(2): 88.

 

1990

Anon. 1990: Jurmon lintuaseman toimintakertomus 1989. Ukuli 21(2): 20.

Anon. 1990: Lintuasemilta. Lintumies 25(3): 133-146.

Hildén, O., Nikander, P. J. 1990: Syksyn 1989 vaelluslinnut. Lintumies 25(3): 120-128.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1990: Lintusyksy 1989 Jurmossa. Ukuli 21(1): 18-20.

Matikainen, J. 1990: Alkukevät 1990 Jurmossa. Ukuli 21(2): 21.

Lehtinen, A., Kaikusalo, A. 1990: Jurmon nisäkkäistä. Ukuli 21(2): 22-24.

 

1989

Hildén, O., Nikander, P. J. 1989: Syksyn 1988 vaelluslinnut. Lintumies 24(2): 68-73.

Lehikoinen, E. 1989: Onko Jurmon lintuasemasta iloa lintutieteelle? Ukuli 20(2): 9-11.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1989: Jurmon lintusyksystä 1988. Ukuli 20(1): 24-25.

Matikainen, J. 1989: Talvi, jota ei ollut Jurmossa. Ukuli 20(2): 34.

Matikainen, J., Vänskä, V. 1989: Jurmon ennätyskevät 1989. Ukuli 20(4): 12-14.

 

1988

Hildén, O., Nikander, P. J. 1988: Syksyn 1987 vaelluslinnut. Lintumies 23(2): 80-85.

Vänskä, V. 1988: Nyheter från Skären. Ukuli 19(2): 33.

Vänskä, V. 1988: Rengastuskevät 1988 Jurmossa. Ukuli 19(3-4): 38-39.

Matikainen, J. 1988: Jurmon kevät huippuluokkaa. Ukuli 19(2): 32.

 

1987

Hildén, O., Nikander, P. J. 1987: Syksyn 1986 vaelluslinnut. Lintumies 22(3): 134-138.

Kivivuori, O. 1987: Jurmon lintuaseman tulevaisuus. Ukuli 18(2): 81-84.

Kivivuori, O. 1987: Ydinvoima, linnut ja lintuharrastaja - lintujen radioaktiivisuusmittaukset Jurmossa keväällä 1986. Lintumies 22(3): 104-111.

Vänskä, V. 1987: Rengastusvuosi Jurmossa. Ukuli 18(3): 120-121.

Vänskä, V. 1987: Tule Jurmoon rengastamaan. Ukuli 18(3): 119.

 

1986

Hildén, O. 1986: Syksyn 1985 vaelluslinnut. Lintumies 21(2): 88-93.

Kivivuori, O. 1986: Kaksi harvinaista vierasta yht'aikaa Jurmossa. Ukuli 17(3): 129-130.

Multala, V. 1986: Jurmo 1980-1984. Turun Lintutieteellinen Yhdistys r.y., Turku. 108s.

 

1985

Nikander, P. J., Hannila, J. 1985: Lintuasemilta. Lintumies 20(5): 248-249.

Nikander, P. J. 1985: Lintuasemilta. Lintumies 20(6): 296-297.

 

1984

Klemola, H. 1984: Riuttatiira (Sterna sandvicensis) ensi kertaa Varsinais-Suomessa. Ukuli 15(2): 44.

Saario, J. 1984: Pensastaskulla menee hyvin. Lintumies 19(2): 62-65.

 

1983

Anon. 1983: Lintuasemien toiminta 1982. Lintumies 18(3): 116-127.

 

1982

Ojanen, M. 1982: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 17(1): 45.

Ojanen, M. 1982: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 17(2): 103.

 

1981

Ojanen, M. 1981: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 16(2): 87.

Ojanen, M. 1981: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 16(3): 131.

Toukola, J. 1981: Saarella sattunutta II. Ukuli 12(2): 39-41.

 

1980

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(3): 143.

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(1): 45-46.

Ojanen, M. 1980: Uutisia lintuasemilta. Lintumies 15(2): 94-95.

Saario, J. 1980: Jurmon lintuaseman toiminnasta 1979. Ukuli 11(2): 21-38.

 

1979

Vänskä, V. 1979: Öljy ja saariston pesimälinnusto: raportti Jurmon alueen laskennoista. Turun yliopisto, biologian laitos, Turku. 8s.

 

1978

Harju, T. 1978: Katsaus lintuasemien toimintaan 1976. Lintumies 13(4): 114-120.

Rantaruoho 1978: Jurmon lintuaseman toiminnasta 1975 ja 1976. Ukuli 12: 16-26.

 

1977

Vänskä, V. 1977: Jurmon alueen pesimälinnustotutkimus. Turun yliopisto, biologian laitos, Turku. 9s.

 

1976

Harju, T. 1976: Katsaus lintuasemien toimintaan 1975. Lintumies 11(3): 65-72.

Hildén, O. 1976: Vaelluslintujen esiintymisestä lintuasemilla 1975. Lintumies 11(2): 33-40.

Rantaruoho 1976: Piirteitä Jurmon lintuaseman toiminnasta vuonna 1974. Tiedon Antaja 8: 2-19.

 

1975

Harju, T. 1975: Katsaus lintuasemien toimintaan 1974. Lintumies 10(2): 52-60.

Hildén, O. 1975: Vaelluslintujen esiintyminen lintuasemilla 1974. Lintumies 10(2): 61-69.

 

1974

Harju, T. 1974: Katsaus lintuasemien toimintaan 1971-73. Lintumies 9: 85-96.

Harju, T. 1974: Katsaus lintuasemien toimintaan 1971-73. Lintumies 9(3-4): 85-95.

Hildén, O. 1974: Vaelluslintujen esiintyminen lintuasemilla 1971-73. Lintumies 9(3-4): 96-111.

Karlson, L. 1974: Katsaus Jurmon lintuaseman toimintaan keväällä 1973. Tiedon Antaja 6: 4-12.

Vienonen, A. 1974: Korppoon Jurmon lintuaseman toimintakertomus syksyltä 1973. Tiedon Antaja 6: 1-54.

 

1973

Klein, H. v., Berthold, P., Gwinner, E. 1973: Der Zug europäischer Garten- und Mönchsgrasmücken (Sylvia borin und S. atricapilla). Die Vogelwarte 27(2): 73-134.

 

1971

Hildén, O. 1971: Activities of Finnish bird stations in 1969. Ornis Fennica 47: 125-130.

Myrsky, H. 1971: Rengastustoiminta Jurmossa v. 1970. Tiedon Antaja 2: 37-38.

Sorjonen, J. 1971: Lintuasemat 1970. Lintumies 7(2): 28-38.

 

1970

Kivivuori, O., Velmala, H. 1970: Rusorintakerttu Sylvia cantillans Korppoon Jurmossa 1968. Ornis Fennica 47: 89-90.

Anon. 1970: Lintuasemat 1969. Harvinaisuudet. Lintumies 6(1): 20-25.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1970: Lintuasemat 1969. Jurmo. Lintumies 6(1): 16-17.

 

1969

Hildén, O. 1969: Activities of Finnish bird stations in 1968. Ornis Fennica 46: 179-187.

Vepsäläinen, K. 1969: Katsaus lintuasemien toimintaan 1968. Lintumies 5(1): 3-24.

Tenovuo, J., Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1969: Katsaus lintuasemien toimintaan 1968. Lintumies 5: 3-24.

 

1968

Hildén, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Lintumies 4(1): 3-16.

Hildén, O. 1968: The bird stations of Finland and their activities in 1967. Ornis Fennica 45: 58-65.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Jurmo. Lintumies 4(1): 11-13.

Tenovuo, J., Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1968: Katsaus lintuasemien toimintaan 1967. Lintumies 4: 3-10.

 

1967

Halmevaara, R., Mehtonen, L., Nurmi, R., Rautanen, H. 1967: Pilkkaniskoja (Melanitta perspicillata) Jurmossa. Ornis Fennica 44: 52.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1967: Katsaus lintuasemien toimintaan 1966. Jurmo. Lintumies 3(1): 15-16.

 

1966

Turun Lintutieteellinen Yhdistys 1966: Katsaus Jurmon lintuaseman toimintaan vuonna 1965. Ornis Fennica 43: 21-24.

 

1965

Kivivuori, O., Velmala, L., Joutsamo, E., Hakala, J. 1965: Korppoon Jurmon lintuaseman toiminta ja havainnot vuoden 1964 loppuun mennessä. Ornis Fennica 42: 5-18.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1965: Jurmon keikka 4-7.1. Lintumies 1(1): 15-16.

Joutsamo, E., Kivivuori, O. 1965: Syksy 1965 Jurmossa. Lintumies 1(4): 70-71.

 

1964

Soikkeli, M. 1964: The distribution of the Southern Dunlin (Calidris alpina schinzii) in Finland. Ornis Fennica 41: 13-21.