Räystäspääsky

Räystäspääsky on vuonna 2015 ns. vuoden laji. Se on vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. Lajin kannanvaihtelut tiedetään kuitenkin huonosti, sillä sen tapa pesiä kolonioissa ei mahdollista kovin hyvää tiedon keruuta perinteisillä linnuston laskentamenetelmillä. Valtakunnan tasolla on Birdlife pyytänyt merkitsemään Tiiraan mahdollisimman hyvin lajin pesimäpaikat, ruokailualueet ja niiden lintumäärät. Tällä tavalla ei kuitenkaan saada kokoon sellaista tietoa, että voitaisiin arvioida maakunnan kantaa taikka miettiä tulevaisuudessa kannan koon muutoksia. Tämän vuoksi räystäspääskyistä pitääkin kerätä tietoa eri tavalla.

Projekti Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa kartoitetaan systemaattisesti valittujen ruutujen räystäspääskykanta ja tämän pohjalta arvioida koko alueen kantaa. Tämä menetelmä antaa myös tulevaisuudessa mahdollisuuden arvioida paremmin kannanmuutoksia.

Tämän vuoksi tarkoitus on selvittää joka neljännen ns. atlasruudun pesimäkanta. Atlasruutuhan on 10km x 10km oleva yhtenäiskoordinaatiston ruutu. Kustakin näistä ruuduista kartoitetaan pesivät räystäspääskyt VAIN lounaiskulman neljänneksestä eli 5km x 5km ruudusta. Yhteensä näitä selvitettäviä 5x5 ruutuja on yhdistyksen alueella 42 kappaletta, jotka sijoittuvat VSL-kirjan jaolla seuraavasti maakunnan eri osiin: saaristo 8, rannikko ja välisaaristo 18 ja manner 16. Luettelo ruuduista löytyy alta kohdasta delu_varauslista.

Ruuduilta selvitetään kaikki pesivät räystäspääskyparit mahdollisimman hyvin. Ruokailualueita ei selvitetä ruutumenetelmässä. Havainnot tulisi merkitä Tiiraan ja laittaa sinne kussakin paikassa havaittu yksilömäärä ja arvioitu pesivä parimäärä. Näiden summa on tietenkin koko ruudun summa. Parhaiten ja tietenkin tarkimmin parimäärä on laskettavissa pesien määrästä. Havaittu yksilömäärä tietenkin vaihtelee pesinnän vaiheen säätilan yms. mukaan, mutta usein pääskyt kuitenkin syöksyilevät pesälle ja tätä kautta on arvioitavissa myös pesien määrä. Useimmiten parimäärän arviointi on kohtuullisen helppoa. Vaikka arviointi olisi epätarkka, niin laita arvio ja sen tarkkuus Tiiraan.

Pääskyt ovat parhaiten liikkeellä päivällä, joten ei ole tarvetta nousta retkelle auringon nousun aikaan. Pääskyt näkee myös varsin kaukaa, joten pihoille ei ole tarvetta mennä. Arvioitu kokonaisparimäärä 5x5 ruudusta pitäisi vielä toimittaa hankkeen vetäjälle Sebastian Andrejeffille.

Tarkoitus on saada kaikille ruuduille ainakin mantereella ja rannikolla vastaava. Osalla ruuduista saaristossa ei ole lainkaan saaria, joten niille ainakaan ei ole tarvetta saada vastaavaa.

Ilmoittautua voi Epalle eskoILMANPISTETTÄgustafsson()dnainternet.net. Vaikka ei haluaisikaan olla vastaava, niin räystäspääskyjen kaikki pesimäpaikat parimäärineen tulisi merkitä Tiiraan etenkin näillä ruuduilla, mutta myös muualla. Olemme kiitollisia myös muissa vastaavan kokoisissa ruuduissa tehdyistä kartoituksista vertailumateriaalina projektissa. 

Miten ruudut löytää ja mistä saa kartat

Ruudut näkyvät parhaiten seuraavalta Mikko Heikkisen tekemältä karttasivulta

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z-zwgN2pjVtU.kCDGlG1qXudc&usp=sharing

Esiin tulevaa karttaa voi suurentaa riittävästi vaikka jokaisen talon erottamiseen. Suosittelemme tätä tapaa ruutujen löytämiseen ja niihin tutustumiseen.

Tämä on erinomainen tapa tulostaa maastotarkoituksiin ruutukartta.  

Mahdollista on mennä kolmannen lintuatlaksen nettisivuille (jossa on muutakin mukavaa tietoa)

http://atlas3.lintuatlas.fi/

ja siellä klikata oikean reunan kohtaa ruudut ja sitten valita luettelosta oikea ruutu. Jos klikkaus epäonnistuu ja päätyy väärälle ruudulle, niin karttaa eri ruudusta klikkaamalla saa oikean ruudun. Kartan yläpuolella on kohta, jossa lukee suurempi kartta. Sitä klikkaamalla ja sitten tulostamalla esiin tulevan kartan, saa itselleen 10x10 atlaskartan, johon on jo helppo rajata lounaiskulmasta 5x5 ruutu.

Neljäs paikka, josta löytää kartan, on Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikka. 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?lang=

Siellä pitää ottaa käyttöön asetuksista pelastuspalveluruudut, jotka ovat 2x2 km:n ruutuja yhtenäiskoordinaatistossa, jota lintuatlas käyttää. Ikävä kyllä sieltäkään ei suoraan pysty tulostamaan 5x5 ruutuja, vaan niiden osalta pitää itse tehdä askartelua. 

Ruudukko on olemassa myös punaisella vanhoissa maanmittauslaitoksen paperikartoissa, mutta ei enää nykyisissä.

Mikäli et löydä itsellesi karttaa, niin voimme tuottaa sellaisen kotisivuille. Ilmoitathan asiasta meille. Samoin autamme mielellämme muissakin projektiin liittyvissä asioissa.

Epa

Sebastian Andrejeff

Kim Kuntze

Esa Lehikoinen

 

Tuntematon tiedostomuotodelu_varauslista.xls (18 kB)
Varauslista. Huomaa, että kyse on VAIN lounaiskulman 5x5 ruudusta. Paitsi uloimman saariston kolmella ruudulla, joissa kyse on NE-kulmasta, koska SW-kulmassa ei ollut juurikaan maata.