Löytäjäkisa 2015

TLY:n alueella järjestetään muutaman muun alueyhdistyksen tavoin vuonna 2015 löytäjäkisa. Kisan tarkoituksena on hajauttaa retkeilyä, suunnata sitä vähemmän kolutuille tai kokonaan uusille paikoille ja samalla lisätä havaintojen ilmoitusaktiivisuutta. Kisan säännöt on pyritty laatimaan niin, että kisaa ei voi voittaa yhdellä huippuharvinaisella lajilla, vaan pärjätäkseen kisassa maastoa pitää jyrätä laajasti läpi vuoden.

 

Kisan säännöt:

1§ Kisa-aika on 1.1.-31.12.2015.

2§ Kisa-alueena on TLY:n toimialue.

3§ Kisa on avoin kaikille lintuharrastajille.

4§ Kisaan osallistutaan ilmoittamalla havainto kellonaikoineen Tiiraan. Jos havaintoilmoituksessa mainitaan useampia henkilöitä, havainnon lisätietoihin merkitään linnun löytäjä.

5§ Linnun löytäjä on henkilö joka ensimmäisenä havaitsee linnun. Jos läsnä on useampia henkilöitä, löytäjä on se, joka ensimmäisenä kertoo linnusta muille.

6§ Kisassa jaetaan pisteitä oheisen taulukon mukaan vuonna 2015 löytyneistä linnuista. Lintu, joka on ollut tiedossa vuoden 2014 puolella, ei oikeuta pisteisiin. TLY:n alueelle uudesta lajista saa 20 pistettä ja maalle uudesta lajista 15 pistettä riippumatta siitä mitä taulukossa linnun pisteiksi on mainittu.

7§ RK:n tai ARK:n listalla olevista lajeista tulee tehdä hyväksytty havaintoilmoitus ennen kuin pisteet ko. havainnosta hyväksytään.

8§ Yhdeltä paikalta yhtenäisen tai lähes yhtenäisen jakson aikana voi linnusta saada pisteitä vain ensimmäinen löytäjä.

9§ Linnun lyhyt siirtyminen eri paikkaan ei oikeuta uusiin pisteisiin.

10§ Mantereeksi lasketaan paikka johon pääsee henkilöautolla pelkästään kiinteää tieyhteyttä hyväksi käyttäen.

11§ Kisaan osallistujien tulee noudattaa BirdLife Suomen ohjeistusta huomaavaisesta havainnoinnista

12§ Kisan tuomaristona toimii Paavo Harri, Jorma Hellsten ja Jari Kårlund. Tuomariston päätöksiin ei ole valitusoikeutta, mutta lahjontaa voi yrittää.

 

Pistetaulukko löytyy sivun alareunan linkistä.

 

Pykälien 8 ja 9 henkenä on, että jos esimerkiksi Myniksen rantapelloilta löytyy jonain päivänä kaksi lyhytnokkahanhea saa löytäjä niistä pisteet. Jos samalla paikalla on seuraavana päivänä kolme lyhytnokkahanhea, ei uusia pisteitä enää jaeta. Samaten pisteitä ei enää jaeta sille joka löytää metsän taakse siirtyneen linnun uudelleen.