Rallisäännöt

1. Tarkoitus ja henki

Linturalli on rallitoimikunnan ralliin hyväksymien ryhmien välinen toveri- ja herrasmieshengessä käytävä kilpailu, jossa pyritään havaitsemaan mahdollisimman monta lintulajia lintujen ja muun luonnon häirintää samalla välttäen.

2. Ajankohta ja kestoaika

Kesäralli käydään heinäkuun ensimmäisenä lauantaina ja sitä edeltävänä perjantaina. Rallialueen arvonta tapahtuu perjantaina klo 18.00 ja ralliaika alkaa klo 19.00. Kesäralli päättyy lauantaina klo 13.00.

Talviralli on joulukuun ensimmäisenä lauantaina klo 07.00-17.00.

3. Osanottajat

Rallijoukkueen koko on 2-5 henkeä. Valmisteltujen avustajien käyttö on kielletty.

4. Alue ja kulkuneuvot

Tämän pykälän ensimmäisessä momentissa mainitut säännöt koskevat kaikkia ralleja, muut vain momentin alussa mainittua rallia.

Ralleissa on sallittua käydä myös sellaisilla alueilla, joihin ryhmällä on kulkulupa. Useamman kuin yhden moottorikäyttöisen ajoneuvon yhtäaikainen käyttäminen on kielletty, paitsi ajettaessa peräkkäin samaa reittiä. Rallialueen ulkopuolella käyminen on sallittua, mutta sieltä havaittuja lajeja ei saa laskea lajisummaan.

KESÄRALLI: Rallialueeksi arvotaan jokin seuraavista viidestätoista kunnasta/kuntaryhmästä. Arvottu rallialue ei ole mukana arvonnassa viitenä seuraavana vuonna.

Mahdolliset rallialueet ovat:

1. Uusikaupunki-Kustavi-Taivassalo

2. Laitila-Pyhäranta

3. Vehmaa-Mynämäki

4. Naantali-Masku-Nousiainen

5. Turku-Rusko-Raisio

6. Kaarina-Paimio-Sauvo

7. Parainen

8. Kemiönsaari

9. Aura-Lieto-Marttila-Koski Tl.

10. Pöytyä-Oripää

11. Loimaa

12. Salo 1: meren ja Salo-Somero-tien (52) länsipuolelle jäävä alue

13. Salo 2: meren ja Salo-Kisko-tien (186) eteläpuolelle jäävä lohko

14. Salo 3: teiden 186 ja 52 (Salosta Somerolle päin) itäpuolelle jäävä lohko

15. Somero (2018 alkaen)

Rajatiet luetaan rallialueeseen kuuluviksi.

Kartta TLY:n kesärallin rallialueista

Kartta Salon rallialueiden rajautumisesta

Arvonta tapahtuu heinäkuun ensimmäistä lauantaita edeltävänä perjantaina klo 18.00 Turussa Orikedon Shellillä (Vanha Tampereentie 203). Rallijoukkueen on osallistuttava arvontaan paikan päällä.

Moottoriveneen käyttö on kielletty.

Enklaaveja ei ole huomioitu, vaan ne sisältyvät ympäröivään kuntaan. Kahden kunnan välissä olevat isot enklaavit on sijoitettu jompaan kumpaan naapurikuntaan. Tällaisia ovat Maskun enklaavi Kurjenrahkalla joka kesärallissa lasketaan kuuluvaksi Nousiaisiin ja Oripään enklaavi Virtaankankaalla joka lasketaan kuuluvaksi Loimaan alueeseen.

TALVIRALLI: Rallialue on TLY:n toimialue.

5. Määrittäminen

Mukaan hyväksytään lajit jotka yli puolet ryhmästä on samassa havaintotilanteessa määrittänyt. Lajien lisäksi hyväksytään kaikki muut lajit poissulkevat vel- tai sp-lajit. Määrityksen on oltava rallikokoukseen tultaessa lopullinen. Vääräksi todettu l ajinmääritys vähennetään ryhmän lajisummasta. Lajeiksi hyväksytään Rariteettikomitean maan lajilistaan kelpuuttamat lajit. Maalle uusista lajeista hyväksytään ne, jotka rallikokouksen enemmistön mielestä ovat todennäköisesti luonnonvaraisesti harhautuneet maahamme.

6. Apuvälineet

Sallittuja ovat kiikarit, kaukoputki, taskulamppu tai muu valonheitin sekä kuuntelulaitteet. Kiellettyjä ovat CD-soittimet, nauhurit, pillit ja vastaavat, lintuverkot ja muut pyyntivälineet. Ryhmän sisäisessä yhteydenpidossa on sallittu puhelinten käyttö. Ilman apuvälineitä saa matkia lintujen ääniä. Internetistä ja Lintutiedotuksen tekstiviesteistä saadun tiedon käyttö on sallittua.

7. Liikkumissäännökset

Jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia on noudatettava. Sen lisäksi kiellettyä on mennä 500 metriä lähemmäksi ryhmän tiedossa olevaa maakotkan, merikotkan tai huuhkajan pesää ja 100 metriä lähemmäs petolinnun sekä harmaahaikaran, valkoselkätikan tai muun vähintään yhtä harvinaisen lajin pesää.

8. Tiedotus rallin aikana

Muille ryhmille tulee tavattaessa ilmoittaa havaitut RK-lajit. Myös ARK-lajit saa ilmoittaa. On suotavaa ilmoittaa ARK-lajit paikassa, jossa havainnon tekohetkellä on muita ryhmiä. Myöskään lajisummia ei saa ennen rallikokouksen loppuvaihetta ilmoittaa muille ryhmille tai muille lintuharrastajille. Muilta lintuharrastajilta saa tavattaessa kysyä havaintoja. Havaintojen kysyminen ralliin osallistumattomilta lintuharrastajilta puhelimella, sähköpostilla tai muulla sen kaltaisella välineellä on kielletty.

9. Muistiinpanot

Kenttämuistiinpanoihin on merkittävä (rallista riippuen) aloitus- ja lopetusaika sekä joka tapauksessa reitti aikatauluineen ja lajit sitä mukaa kuin ne havaitaan. Lisäksi kenttämuistiinpanoihin on merkittävä viimeisen lajin havaitsemisaika.

10. Rallikokous

Rallikokous pidetään sovittuna aikana rallista riippuen. Kokoukseen tuodaan kenttämuistiinpanot. Kokouksessa käydään läpi ryhmien kokoonpano, ralliaika, reitti, kilometrimäärä, tuloksiin vaikuttaneet tekijät ja lajit sekä julistetaan lopulliset tulokset. Saman lajimäärän saavuttaneiden joukkueiden välisen paremmuuden ratkaisee se, kumpi joukkue on kerännyt enemmän ässälajeja. Jos niitä on yhtä paljon, niin paremmuus ratkeaa negaässälajien pienemmällä määrällä tai jos niitäkin on sama määrä, niin kellonaika ratkaisee (kevätrallia lukuun ottamatta ratkaisee viimeisen lajin kellonaika). Kysyttäessä on lajin havaintopaikka ilmoitettava vähintään kunnan tarkkuudella, ellei linnun suojelu ehdottomasti muuta vaadi. Vel- ja sp-lajit huudetaan, kun käsittelyssä on ensimmäinen laji, joka sisältyy ryhmään. Jos huudetaan sp-laji, kokouksen puheenjohtaja päättää, mikä laji huudetaan samassa yhteydessä (siis Loxia sp. Huudetaan joko iso- tai pikkukäpylinnun kohdalla, kumpi ensin huudetaan. Jos huudetaan Loxia sp. niin puheenjohtajan päätöksellä käsitellään tässä kohdassa joko iso- tai pikkukäpylintu).

11. Rallisääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen hallitus voi muuttaa rallisääntöjä tiedotettuaan muutosehdotuksista jollain yhdistyksen tiedotuskanavana käytössä olevalla julkisella foorumilla (esim. Ukuliverkossa).

12. Sanktiot

Sääntöjä rikkomalla saadut lajit vähennetään ryhmän lajisummasta. Törkeällä tavalla tai toistuvasti sääntöjä rikkoneen joukkueen jäseniltä voidaan rallikokouksessa evätä pääsy seuraaviin ralleihin.