Ekokisa 2018

Kisan idea ja säännöt lyhyesti

TLY:n alueen ekokisa 2018 on vuodenpinnakisa, jossa havainnoidaan ja lasketaan lintulajeja yhdistyksen alueella omin voimin liikkuen – kävellen, pyöräillen, soutaen jne. Havaitut lajit eli pinnat tallennetaan pinnakisajärjestelmään osoitteessa www.tringa.fi/kisa (vaatii rekisteröitymisen). Halutessaan kisaajat voivat osallistua kokonaiskisan lisäksi spontaanipinnasarjaan. 

Leppeämielisen kisan keskeisenä ajatuksena on kannustaa ympäristöystävälliseen liikkumiseen ja havainnointiin. Tervetuloa mukaan!

Säännöt ja ohjeet

1. KISA-AIKA, KISA-ALUE JA KISASARJAT

Kisa-aika alkaa 1.1.2018 klo 00.00 ja päättyy 31.12.2018 klo 23.59.

Kisa-alue on TLY:n toimialue, eli seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Kemiönsaari, Laitila, Lieto, Loimaa, Parainen, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Kokonaiskisan ohella kisaajat voivat osallistua spontaanipinnasarjaan. Ko. sarjaan osallistuminen onnistuu merkitsemällä spontaanisti havaitut lajit sille varattuun kohtaan pinnakisajärjestelmässä (spontaanipinnojen laskuohje, ks. kohta 2.3.1).

2. EKOVUODENPINNOJEN LASKEMINEN

2.1 Sallitut liikkumistavat

Jotta lajin voi laskea ekopinnaksi, tulee matka kotipesästä (ks. kohta 2.2) havaintopaikalle ja takaisin olla tehty ilman moottoriajoneuvoja omin voimin. (Huomaa siis, että pinnat tule ikään kuin 'viedä kotipesään', jotta ne voi kirjata). Sallittuja kulkuvälineitä ovat kaikki moottorittomat, kisaajan omin voimin liikuttamat välineet. Esimerkiksi hevosella ratsastaminen tai koiravaljakolla ajaminen – vaikka hevonen ja koira ovatkin moottorittomia – ovat siis nekin kiellettyjen liikkumistapojen listalla ;)

Luonnollisesti myös osallistujan kotipesästä käsin havaitsemat lajit ovat kisakelpoisia.

Tähän sääntöön on muutamia poikkeuksia, jotka on lueteltu kohdassa 2.4.

2.2 Kotipesä

Jokainen kisaaja määrittelee itselleen kotipesän kisaan ilmoittautuessaan. Ensisijaisesti kotipesäksi lasketaan kisaajan koti, mutta myös kesämökki tai vastaava hyväksytään. Kotipesän tulee sijaita kisa-alueella, ja niitä voi olla vain yksi per kisaaja.

Kotipesä pysyy samana koko vuoden ajan. Kuitenkin, jos osallistuja muuttaa kesken kisa-ajan uuteen kisa-alueen rajojen sisällä sijaitsevaan osoitteeseen, voi hän jatkaa kisapinnojen laskemista uudesta kotipesästä käsin (tällöin vanha kotipesä poistuu, mutta sieltä käsin kerätyt pinnat jäävät).

Myös kotipesän piha-alue (tontti) lasketaan kotipesään kuuluvaksi. Vaikka “tosieko” kulkee kerrostalossakin asuntoonsa rappuja pitkin, ei pinnoja napsita listoilta, vaikka käyttäisi hissiä kotipesän sisällä.

2.3 Lajien pinnakelpoisuus

Pinnan voi laskea jokaisesta itse havaitsemastaan (suora näkö- tai kuulohavainto) Suomessa luonnonvaraiseksi luokitellusta lintulajista. Tarhakarkulaisiksi tai todennäköisiksi sellaisiksi luokitelluista lajeista ei voi laskea pinnaa. Tarkempi listaus ja kategorialuokittelu löytyy osoitteesta https://www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/

Harvinaisuuksista, jotka kuuluvat joko TLY:n aluerariteettikomitean tai BirdLife Suomen rariteettikomitean tarkastettavien listalle, tulee tehdä asiaankuuluva havaintoilmoitus ko. komitealle (TLY:n ARK-lajit, ks. http://tly.yhdistysavain.fi/havainnot/aluerariteettikomitea/ ; RK-lajit, ks. https://www.birdlife.fi/havainnot/harvinaisuudet/rk/).

2.3.1 Spontaanit ekopinnat

Ekopinnan saa ilmoittaa spontaanipinnaksi, mikäli havaitsee lajin kisasääntöjen sallimalla tavalla ilman, että on ollut tietoinen ko. lintuyksilöstä ko. havaintopaikalla ennen omaa havaintoa. 

Autolla tai muulla moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla etsittyjä ja löydettyjä, ja myöhemmin ekokisakelpoisesti liikkuen havaittuja lintuyksilöitä ei voi laskea ekospontaaneiksi (vaikka ne olisivatkin alun perin itse löydettyjä).

Tunnetuilta, monivuotisilta vakiopaikoilta – esimerkkinä mainittakoon vaikkapa Järvelän kosteikon liejukanat – saavat kaikki laskea spontaanin pinnan. Tällöinkin kuitenkin ns. täsmäbongaus on kiellettyä (ks. esimerkkitapaus E). 

Em. perussääntöihin on muutamia poikkeuksia, jotka hahmottuvat parhaiten seuraavien esimerkkien avulla. 

– Esimerkkitapaus A: Saat tiedon jollakin paikalla havaitusta muuttavasta lintuyksilöstä tai -parvesta. Alat etsimään lintua taivaanrannasta (tai jopa siirryt oletetusti linnun reitille osuvalle) paikalle ja havaitset ko. linnun.. Et voi laskea havaintoa spontaaniksi, sillä olet ollut ennalta tietoinen linnun (todennäköisestä) saapumisesta havaintopaikkaasi.. 
– Esimerkkitapaus B1: Olet ekoretkellä Kuusistonlahdella, kartanon puoleisessa lintutornissa. Huomaat lahdella taapertavan luolakahlaajan. Saat laskea spontaanilajin, vaikka huomaatkin eteläisessä lintutornissa olevan porukan, ja kuulet myöhemmin porukan löytäneen linnun jo sinua aiemmin. 
– Esimerkkitapaus B2: Olet ekoretkellä Kuusistossa, menossa kartanon puoleiselle lintutornille. Tornille vievällä polulla sinua vastaan kävelee lintuharrastaja, joka kertoo havainneensa tornista luolakahlaajan. Juokset torniin ja havaitset linnun. Et voi kuitenkaan laskea spontaania, sillä olet ollut ennalta tietoinen linnusta.
– Esimerkkitapaus C: Olet ekobongannut kolmivyötyllin helmikuussa Friskalanlahdelta, mutta kesäkuussa löydät saman lajin edustan Salon rautatieasemalta. Voit lisätä lajin spontaanipinnoihisi.
– Esimerkkitapaus D: Retkeilet autolla ja löydät silmälasihaahkan Aneriojärjveltä. Ajat kotiin ja lähdet uudelleen paikalle polkupyörällä ja näet saman linnun samalla paikalla. Et voi laskea ekospontaania, vaikka oletkin alun alkujaan itse löytänyt linnun.     
– Esimerkkitapaus E: Retkeilet ’ekona’ Salossa ja olet huomannut Tiirasta ilmoituksen viidestä turkinkyyhkystä Enolassa. Käyt katsomassa linnut, mutta et voi laskea ekospontaanipinnaa vaikka paikka onkin lajin monivuotinen vakiopaikka, koska sinulla on ollut ns. täsmätieto linnuista. Kotiin polkiessasi huomaat kuitenkin kaksi ylilentävää turkinkyyhkyä Paukkulassa. Tästä havainnosta voit laskea spontaanipinnan..   

Koska spontaanien laskemiseen liittyy useita rajatapauksia, on jokaisen kisaajan viime kädessä vedettävä itse raja spontaanin ja ennalta tiedossa olleen havainnon välille. Siksi erityisesti spontaanipinnojen laskemisessa on suotavaa noudattaa ns. "kirjoittamattomia herrasmiessääntöjä".

2..4 Poikkeustapaukset

2.4.1 Kulkuvälinepoikkeukset

– Sähköpyörän käyttäminen on kisassa kielletty, paitsi jos sähköpyörän käyttötarve on lääkärin toimesta todettu.
– Kahden laiturin väliä ilman välipysäkkejä kulkevien lossien ja niihin verrattavien maantielauttojen käyttö on kisassa sallittu.. Yhteysalukset eivät lukeudu tämän poikkeuksen mukaisiin lauttoihin ja niiden käyttö on siten kielletty.

2.4.2 Retken keskeyttäminen ja jatkaminen

Ekopinnaretken voi keskeyttää menettämättä mahdollisesti havaitsemiaan pinnoja. Keskeyttämisen jälkeen on kuitenkin palattava samaan pisteeseen, jossa retken on keskeyttänyt, ja jatkettava siitä kisassa sallitulla tavalla liikkuen kotipesään asti. Tämä mahdollistaa havainnoinnin esimerkiksi työmatkalla seuraavasti:

Kävelet kotipesästä bussipysäkille, josta hyppäät bussiin. Palaat iltapäivällä samalle pysäkille, josta kävelet kotipesään. Saat laskea kotipesän ja linja-autopysäkin väliltä havaitsemasi lajit.

Retken keskeyttämissääntö ei kuitenkaan päde silloin, jos keskeyttämisen aikana vietetään aikaa kotipesässä. Näin siksi, ettei osallistuja voi esimerkiksi polkea pyörällä tammikuussa kotipesästään lintutornille ja jättää pyörää sinne, retkeillä koko vuoden ajan tornilla autolla käyden, ja polkea vasta 31.12. tornilta kotipesään.. Retken keskeyttäminen esimerkiksi pyöränrenkaan paikkausvälineiden tms. noutamiseksi kotipesästä on kuitenkin sallittua.

3. OSALLISTUMINEN JA PINNOJEN ILMOITTAMINEN

Kisaan osallistutaan rekisteröitymällä pinnakisajärjestelmään ja ilmoittamalla havaitsemansa lajit osoitteessa www.tringa.fi/kisa .
Kisasivulla voi myös vertailla pinnoja. On toivottavaa, että kisaan osallistuvat pitävät pinnalistojaan ajan tasalla päivittämällä niitä mahdollisuuksien mukaan vähintään kuukauden välein.

Pinnasovelluksella ei ole yhteistä rajapintaa Tiira-havaintojärjestelmän kanssa, joten havainnot eivät tallennu pinnajärjestelmästä Tiiraan. Kaikkia osallistujia kannustetaan ilmoittamaan havaintonsa Tiira-järjestelmään (= yhdistyksen havaintoarkisto).

4. MUUTA

Tämän ekopinnakisan kisatoimikunnalla on oikeus ratkaista epäselvät tilanteet ja tarkentaa sääntöjä kisan aikana.