Isot kaupungit

Isojen kaupunkien osalta olemme pyrkineet mahdollisuuksien mukaan käyttämään vanhoja 10 vuoden takaisia laskenta-alueita. 

Isoista kaupungeista on Naantalista ja Raisiosta vain skannattuna vanhat vuoden 2004 kartat. Eli laskenta-alueet ovat täysin samat kuin aiemmin.

Salossa on erikseen esitetty ne alueet, jotka ovat muutoksia vanhaan. Muilta osin alueet löytyvät skannatuista vanhoista kartoista. Kunkin skannatun kartan yhteydessä on maininta siitä löytyvistä laskenta-alueista. Toki samoja alueita voi löytyä muistakin skannatuista kartoista. 

Uudenkaupungin alueet ovat lähes samoja kuin aiemmin, mutta kartat on tehty uusiksi.

Loimaan ja Paraisten kartat ovat kaikki uusia, sillä aiemmin niiden laskenta-alueet eivät kattaneet koko aluetta eivätkä olleet eriteltyjä rakennuskannan mukaan.

Turun osalta on sekä uusia että vanhoja karttoja. Katso tarkemmin Turun laskenta-alueita ja niiden selostusta.