Vesilintulaskennat

Vesilintulaskentojen suhteen TLY:ssä on runsaasti parantamisen varaa. Vesilintulaskennan ideana on laskea jonkin vesistön (lampi, järvi, joenpätkä, merenlahti) pesivät vesi- ja rantalinnut. Laskenta toteutetaan kahdessa osassa: aikaiset pesijät tulkitaan toukokuun alkupuolella ja myöhäiset pesijät loppupuolella tehtävässä laskennassa. Laskennassa voidaan valita joko kierto- tai pistelaskenta. Kiertolaskenta (maitse tai veneellä kohteen ympäri) on työläämpi ja vaikeampi mutta katveisilla paikoilla paras vaihtoehto. Pistelaskennassa tähystetään yhdestä tai useammasta pisteestä näkyvä vesiala ja lasketaan sillä olevat linnut; tällöin ei nähdä kaikkia pesiviä pareja mutta vuodesta toiseen tapahtuvat muutokset saadaan selville. Molemmilla laskentatavoilla tehtäville laskennoille on käyttöä. Perusta laskentapiste tai useamman pisteen reitti vaikka mökillesi!

Jotta laskentaan osallistuminen olisi mahdollisimman helppoa, nykyään on tarjolla valmiita laskentapaikkoja. Näitä kutsutaan tornilaskennoiksi, vaikka kaikki eivät torneihin sijoitukaan. Kohteen nimessä olevaa linkkiä painamalla tulee esiin kartta, jossa näkyvät laskentapiste sekä laskentasektori. Kohteet ovat joko lintutorneja tai muuten helposti lähestyttäviä paikkoja.

Laskentamenetelmänä on vesilintujen pistelaskenta. Yhdellä kohteella tulisi vierailla kahdesti toukokuussa aamupäivän aikana ja laskea vesilinnut (kahlaajien ja lokkilintujen laskeminen on myös suositeltavaa). Vesilinnut tulee eritellä parvittain ja sukupuolittain. Yksityiskohtaisemmat lisätiedot laskentamenetelmistä löydät täältä. Katso myös laskentaesittely vesilintulaskennan sivuilta. Mikäli olet kiinnostunut laskemaan jonkun listan kohteista, ilmoita tästä osoitteeseen linnustonseuranta (ät) luomus.fi. Huomaa, että listalla (VAR)-pääte tarkoittaa, että joku muu on jo varannut kohteen itselleen laskettavaksi.

Jos retkeilyalueesi lintutorni ei ole listassa, voit silti perustaa kohteelle vesilintulaskentapisteen. Varmista kuitenkin tätä ennen Linnustonseurannasta, että kohteella ei ole jo aktiivista seurantaa.