ARK:n tarkastamat lajit

 

Muutokset 1.1.2007 alkaen:

BirdLife Suomen Rariteettikomitea (RK) lopetti amerikanjääkuikka-, arosuohaukka-, pikkukiljukotka-, valkosiipitiira-, lyhytvarvaskiuru-, viirusirkkalintu-, ruokosirkkalintu- ja sepelsieppohavaintojen tarkastamisen ja ne siirrettiin ARK:n tarkastamien lajien luetteloon 1.1.2007 alkaen. RK tarkastaa edelleen tätä varhaisemmat havainnot.

Lyhytnokkahanhesta tarkastetaan vuoden 2010 alusta eteenpäin vain muut kuin keväiset linnut (ajalta 17.5. - 26.3.). Myös viiriäinen ja mustatiira siirrettiin kokonaan fenologiatarkistuslistalle vuoden 2010 alusta. ARK tarkastaa fenologisesti poikkeavat, eli poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset havainnot.

RK lopetti amerikantavi-, punapäänarsku-, käärmekotka-, palsasirri-, isovesipääsky-, aroharmaalokki-, nummikirvis- ja mustapäätaskuhavaintojen (Saxicola rubicola) tarkistamisen ja ne siirrettiin ARK:n tarkastamien lajien luetteloon 1.1.2012 alkaen. RK tarkastaa edelleen tätä varhaisemmat havainnot.

Mustapäätasku (Saxicola torquatus) "splitattiin" vuoden 2010 lopulla, jonka seurauksena Suomessa tavattujen lintulajien listalla esiintyvät entiset mustapäätaskun alalajit omina lajeinaan: mustapäätasku (Saxicola rubicola) ja sepeltasku (Saxicola maurus). Molemmat lajit kuuluvat TLY:n ARK:n tarkastamien lajien listalle.

Vuoden 2012 alusta fenologiatarkistuslistalle (tarkistuspäivämääräväli suluissa) siirtyvät seuraavat lajit, joista ARK on aiemmin tarkastanut kaikki havainnot: haarahaukka (20.9. - 10.4.), pikkukajava (1.6. - 6.10.), taigauunilintu (15.10.-6.9.) ja hippiäisuunilintu (5.11.-30.9.).

Havainnot riekosta ja tunturipöllöstä tarkastetaan vuoden 2013 alusta lähtien. Lisäksi tarkastettavien lyhytnokkahanhi- ja viitakerttushavaintojen päivämäärärajoja muutettiin: lyhytnokkahanhesta tarkastetaan 17.5. ja 16.3. välisenä aikana havaitut (ennen 17.5.-26.3.) ja viitakerttusesta 10.9. ja 17.5. välillä havaitut (ennen 10.9.-20.5.).

Muutoksia 1.1.2015 alkaen:

Lyhytnokkahanhen fenologisten havaintojen tarkistusväliä muutettiin: 1.11.-9.3. & 1.6.-31.8. Muuttohaukka pudotettiin pois fenologialistalta eli talvisia muuttohaukkahavaintoja ei enää tarkasteta 1.1.2015 alkaen. Nuoret arosuohaukat siirrettiin fenologialistalle: 1.1.2015 lähtien 1kv linnut tarkastetaan välillä 1.10.-9.8. Selkälokin tarkastusväliä muutettiin: 1.1.2015 lähtien 1.12.-15.3. Valkoselkätikka pudotettiin kokonaan pois ARK:n tarkastamien lajien listalta.

Muutoksia 1.1.2016 alkaen:

Arosuohaukka siirrettiin kokonaan fenologialistalle.

Muutoksia 1.1.2017 alkaen:

Jalohaikara ja virtavästäräkki siirrettiin kokonaan fenologialistalle.

Muutoksia 1.1.2018 alkaen:

Isohaarahaukka, mustajalkatylli, taigakirvinen, ruskouunilintu, tiltaltin tristis-alalaji sekä viitatiainen siirrettiin RK:n listalta ARK:n tarkastettaviksi.

Muutoksia 1.1.2020 alkaen:

Tulipäähippiäinen siirrettiin RK:n listalta ARK:n tarkastettaviksi.

Muutoksia 1.1.2021 alkaen:

Jalohaikara pudotettiin fenologialistalta kokonaan pois.

Isokirvinen pudotettiin ARK:n tarkastettavien listalta fenologialistalle.

Tristis-alalajin tiltaltti pudotettiin ARK:n tarkastettavien listalta fenologialistalle. Samat tarkastusrajat (1.1.-15.3.), kuin muilla tiltaltin alalajitaksoneilla.

Muutoksia 1.1.2022 alkaen:

Isohaarahaukka, lampiviklo, aroharmaalokki ja sitruunavästäräkki pudotettiin ARK:n tarkastettavien listalta fenologialistalle. Harmaasorsa pudotettiin pois fenologialistalta eli havaintoja (1.1.-10.3.) ei enää tarkasteta.

Sepelsiepoista ei enää tarkasteta Jurmossa ja Utössä toukokuussa havaittuja koiraita. Rengastajan pyydystämiä sinipyrstöjä ja tulipäähippiäisiä ei tarkasteta. Juhlapukuisia mandariinisorsakoiraita ei enää tarkasteta. Leveäpyrstökihuista ei tarkasteta ad-pukuisia lintuja aikaväliltä 1.5.-15.6. Lajinimikkeellä kiljukotka/pikkukiljukotka/arokotka/keisarikotka ilmoitetut havainnot pudotettiin pois ARK:n tarkastettavien listalta.

 

Fenologiatarkastuslistassa määritellään lajeittain, millä aikavälillä tehdyistä havainnoista pitää tehdä ARK:lle ilmoitus.

Luettelo Rariteettikomitean tarkastamista lajeista.

ARK:n tarkastamien lajien luettelo:

Kategoriat A-C: 
Anser erythropuskiljuhanhi
A. indicustiibetinhanhi
Branta bernicla hrotasepelhanhi, alalaji hrota
B. ruficollispunakaulahanhi
Tadorna ferruginearuostesorsa
Aix galericulatamandariinisorsa (muut kuin jp-koiraat)
Anas carolinensisamerikantavi
Netta rufinapunapäänarsku
Somateria spectabiliskyhmyhaahka (ei juhlapukuisia koiraita)
Lagopus lagopusriekko
L. mutakiiruna
Gavia immer amerikanjääkuikka
G. adamsiijääkuikka
Ciconia nigramustahaikara
Circaetus gallicuskäärmekotka
Circus pygargusniittysuohaukka (ei vanhoja koiraita)
Aquila clangakiljukotka
A. pomarinapikkukiljukotka
Falco vespertinuspunajalkahaukka
F. rusticolustunturihaukka
Porzana parvapikkuhuitti
Charadrius alexandrinusmustajalkatylli
Calidris melanotospalsasirri
Phalaropus fulicariusisovesipääsky
Xenus cinereusrantakurvi
Stercorarius pomarinusleveäpyrstökihu (ei ad-pukuisia 1.5.-15.6.)
S. longicaudustunturikihu
Alle allepikkuruokki
Chlidonias leucopterusvalkosiipitiira
Sterna sandvicensisriuttatiira
Bubo scandiacustunturipöllö
Merops apiastermehiläissyöjä
Coracias garrulussininärhi
Calandrella brachydactylalyhytvarvaskiuru
A. campestrisnummikirvinen
A. hodgsonitaigakirvinen
Tarsiger cyanurussinipyrstö (ei rengastajan pyydystämiä lintuyksilöitä)
Saxicola maurussepeltasku

S. rubicola

S. mau/rub

mustapäätasku

sepel-/mustapäätasku

Locustella lanceolataviirusirkkalintu
L. luscinioidesruokosirkkalintu
Iduna caligatapikkukultarinta (kevät ja kesä 30.7. asti, muut RK)
Phylloscopus borealislapinuunilintu
P. fuscatusruskouunilintu
Regulus ignicapillatulipäähippiäinen (ei rengastajan pyydystämiä lintuyksilöitä)
Ficedula albicollis
sepelsieppo (muut kuin Jurmossa ja Utössä 1.-31.5. havaitut koiraat)
Poecile cinctuslapintiainen
P. palustrisviitatiainen
Remiz pendulinuspussitiainen
Lanius minormustaotsalepinkäinen
Perisoreus infaustuskuukkeli
Pastor roseuspunakottarainen
Serinus serinuskeltahemppo
Emberiza pusillapikkusirkku
  
  
Kategoriat D-E: 
Cygnus atratusmustajoutsen (E)
Anser caerulescenslumihanhi (E)
Aix sponsamorsiosorsa (E)

 

Lajit, jotka ovat aiemmin olleet RK-/ARK-lajeja

Seuraavassa on luettelo lajeista, jotka on poistettu ARK:n lajilistalta, ja päivämäärä, johon asti tehdyt havainnot ko. lajista ARK tarkastaa edelleen. ARK aloitti toimintansa vuoden 1981 alusta, joten tätä vanhemmista havainnoista riittää pelkkä ilmoitus TLY:n arkistoon. Huomaa, että suurin osa ao. lajeista kuuluu fenologialistalle, eli havainnot tarkastetaan, jos ne on tehty lajin normaalin esiintymisajan ulkopuolella, kuten hyvin aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä.

pikkujoutsen 31.12.1989
lyhytnokkahanhi 31.12.2009
tundrahanhi 31.12.1989
mandariinisorsa, myös jp-koiraat 31.12.2021
harmaasorsa 31.12.1989
allihaahka 31.12.1989
kyhmyhaahka, myös jp koiraat 31.12.1991
viiriäinen, myös soidinääntelevät 31.12.1997
viiriäinen, vain näköhavainnot 31.12.2009
jääkuikka/amerikanjääkuikka 31.12.1997
pikku-uikku 31.12.1997
jalohaikara 31.12.2016
kattohaikara 31.12.1989
kilju-/pikkukilju-/aro-/keisarikotka 31.12.2021
haarahaukka 31.12.2011
isohaarahaukka 31.12.2021
arosuohaukka 31.12.2015
niittysuohaukka, ad koiraat 31.12.2005
niitty-/arosuohaukka 31.12.2003
muuttohaukka 31.12.1997
avosetti 31.12.2005
keräkurmitsa 31.12.1997
lampiviklo 31.12.2021
merisirri (Jurmon ulkopuolella) 31.12.1985
heinäkurppa ajalla 15.10.-15.8.    31.12.1997, myös ajalla 15.8.-15.10.    15.10.1993
isolokki ajalla 30.4.-1.11.    31.12.1997, myös ajalla 1.11.-30.4.    30.04.1993
aroharmaalokki 31.12.2021
pikkukajava 31.12.2011
pikkutiira 31.12.1997
mustatiira, ei jp 31.12.2009
leveäpyrstökihu, ad myös 15.5.‒15.6.   31.12.2021
etelänkiisla 31.12.1996
lapinpöllö 31.12.1985
valkoselkätikka 31.12.2014
isokirvinen 31.12.2021
isokokoinen kirvinen 31.12.2003
sitruunavästäräkki 31.12.2021   
virtavästäräkki 31.12.2016
mustaleppälintu 31.12.1985
sepelrastas, syksyllä 31.12.1996    
tiltaltti (tristis-alalaji) 31.12.2021     
tiltaltti (collybita-alalaji) 31.12.2017 (siirtyi suoraan RK:n listalta TLY:n arkistolajiksi)    
hippiäisuunilintu 31.12.2011
taigauunilintu 31.12.2011       
sepelsieppo ad k 31.12.1982 (naaraat kuuluivat RK:lle myös ennen tätä, RK tarkastaa kaikki havainnot 1.1.1983 - 31.12.2006 ja ARK taas 1.1.2007 alkaen)    
viiksitimali 31.12.1990 (siirtyi suoraan RK:n listalta TLY:n arkistolajiksi)   
tundraurpiainen 31.12.1985
kultasirkku 31.12.2005 (tätä uudemmat tarkastaa RK)   

    

On myös tärkeää, että havainnoitsijat tekisivät kaavakkeen havaitsemastaan harvinaisuudesta, mikäli siitä ei aiemmin ole käsitelty ARK:ssa (/RK:ssa). Vaikka havainto olisikin jo vanha, on sen ilmoittaminen merkittävää. RK-lomakkeen voi palauttaa ARK:n sihteerille.