ARK:n tarkastamat lajit

 

Muutokset 1.1.2007 alkaen:

BirdLife Suomen Rariteettikomitea (RK) lopetti amerikanjääkuikka-, arosuohaukka-, pikkukiljukotka-, valkosiipitiira-, lyhytvarvaskiuru-, viirusirkkalintu-, ruokosirkkalintu- ja sepelsieppohavaintojen tarkastamisen ja ne siirrettiin ARK:n tarkastamien lajien luetteloon 1.1.2007 alkaen. RK tarkastaa edelleen tätä varhaisemmat havainnot.

Lyhytnokkahanhesta tarkastetaan vuoden 2010 alusta eteenpäin vain muut kuin keväiset linnut (ajalta 17.5. - 26.3.). Myös viiriäinen ja mustatiira siirrettiin kokonaan fenologiatarkistuslistalle vuoden 2010 alusta. ARK tarkastaa fenologisesti poikkeavat, eli poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset havainnot.

RK lopetti amerikantavi-, punapäänarsku-, käärmekotka-, palsasirri-, isovesipääsky-, aroharmaalokki-, nummikirvis- ja mustapäätaskuhavaintojen (Saxicola rubicola) tarkistamisen ja ne siirrettiin ARK:n tarkastamien lajien luetteloon 1.1.2012 alkaen. RK tarkastaa edelleen tätä varhaisemmat havainnot.

Mustapäätasku (Saxicola torquatus) "splitattiin" vuoden 2010 lopulla, jonka seurauksena Suomessa tavattujen lintulajien listalla esiintyvät entiset mustapäätaskun alalajit omina lajeinaan: mustapäätasku (Saxicola rubicola) ja sepeltasku (Saxicola maurus). Molemmat lajit kuuluvat TLY:n ARK:n tarkastamien lajien listalle.

Vuoden 2012 alusta fenologiatarkistuslistalle (tarkistuspäivämääräväli suluissa) siirtyvät seuraavat lajit, joista ARK on aiemmin tarkastanut kaikki havainnot: haarahaukka (20.9. - 10.4.), pikkukajava (1.6. - 6.10.), taigauunilintu (15.10.-6.9.) ja hippiäisuunilintu (5.11.-30.9.).

Havainnot riekosta ja tunturipöllöstä tarkastetaan vuoden 2013 alusta lähtien. Lisäksi tarkastettavien lyhytnokkahanhi- ja viitakerttushavaintojen päivämäärärajoja muutettiin: lyhytnokkahanhesta tarkastetaan 17.5. ja 16.3. välisenä aikana havaitut (ennen 17.5.-26.3.) ja viitakerttusesta 10.9. ja 17.5. välillä havaitut (ennen 10.9.-20.5.).

Muutoksia 1.1.2015 alkaen:

Lyhytnokkahanhen fenologisten havaintojen tarkistusväliä muutettiin: 1.11.-9.3. & 1.6.-31.8. Muuttohaukka pudotettiin pois fenologialistalta eli talvisia muuttohaukkahavaintoja ei enää tarkasteta 1.1.2015 alkaen. Nuoret arosuohaukat siirrettiin fenologialistalle: 1.1.2015 lähtien 1kv linnut tarkastetaan välillä 1.10.-9.8. Selkälokin tarkastusväliä muutettiin: 1.1.2015 lähtien 1.12.-15.3. Valkoselkätikka pudotettiin kokonaan pois ARK:n tarkastamien lajien listalta.

Muutoksia 1.1.2016 alkaen:

Arosuohaukka siirrettiin kokonaan fenologialistalle.

Muutoksia 1.1.2017 alkaen:

Jalohaikara ja virtavästäräkki siirrettiin kokonaan fenologialistalle.

Muutoksia 1.1.2018 alkaen:

Isohaarahaukka, mustajalkatylli, taigakirvinen, ruskouunilintu, tiltaltin tristis-alalaji sekä viitatiainen siirrettiin RK:n listalta ARK:n tarkastettaviksi.

Muutoksia 1.1.2020 alkaen:

Tulipäähippiäinen siirrettiin RK:n listalta ARK:n tarkastettaviksi.

 

Fenologiatarkastuslistassa määritellään lajeittain, millä aikavälillä tehdyistä havainnoista pitää tehdä ARK:lle ilmoitus.

Luettelo Rariteettikomitean tarkastamista lajeista.

ARK:n tarkastamien lajien luettelo:

Kategoriat A-C: 
Anser erythropuskiljuhanhi
A. caerulescenslumihanhi
Branta bernicla hrotasepelhanhi, alalaji hrota
B. ruficollispunakaulahanhi
Tadorna ferruginearuostesorsa
Aix galericulatamandariinisorsa
Anas carolinensisamerikantavi
Netta rufinapunapäänarsku
Somateria spectabiliskyhmyhaahka (ei juhlapukuisia koiraita)
Lagopus lagopusriekko
L. mutakiiruna
Gavia immer amerikanjääkuikka
G. adamsiijääkuikka
Ciconia nigramustahaikara
Milvus milvusisohaarahaukka
Circaetus gallicuskäärmekotka
Circus pygargusniittysuohaukka (ei vanhoja koiraita)
Aquila clangakiljukotka
A. pomarinapikkukiljukotka
A. clanga/pomarina/nipalensis/heliacapikkukilju-/ kilju- /aro- / keisarikotka
Falco vespertinuspunajalkahaukka
F. rusticolustunturihaukka
Porzana parvapikkuhuitti
Charadrius alexandrinusmustajalkatylli
Calidris melanotospalsasirri
Phalaropus fulicariusisovesipääsky
Xenus cinereusrantakurvi
Tringa stagnatilis 
lampiviklo
Stercorarius pomarinusleveäpyrstökihu
S. longicaudustunturikihu
Alle allepikkuruokki
Chlidonias leucopterusvalkosiipitiira
Sterna sandvicensisriuttatiira
Larus cachinnansaroharmaalokki
Bubo scandiacustunturipöllö
Merops apiastermehiläissyöjä
Coracias garrulussininärhi
Calandrella brachydactylalyhytvarvaskiuru
Anthus richardiisokirvinen
A. campestrisnummikirvinen
A. hodgsonitaigakirvinen
Motacilla citreolasitruunavästäräkki
Tarsiger cyanurussinipyrstö
Saxicola maurussepeltasku
S. rubicolamustapäätasku
Locustella lanceolataviirusirkkalintu
L. luscinioidesruokosirkkalintu
Iduna caligatapikkukultarinta (kevät ja kesä 30.7. asti, muut RK)
Phylloscopus borealislapinuunilintu
P. fuscatusruskouunilintu
P. collybita trististiltaltti (tristis)
Regulus ignicapillatulipäähippiäinen
Ficedula albicollis
sepelsieppo
Poecile cinctuslapintiainen
P. palustrisviitatiainen
Remiz pendulinuspussitiainen
Lanius minormustaotsalepinkäinen
Perisoreus infaustuskuukkeli
Pastor roseuspunakottarainen
Serinus serinuskeltahemppo
Emberiza pusillapikkusirkku
  
  
Kategoriat D-E: 
Cygnus atratusmustajoutsen (E)
Anser indicustiibetinhanhi (E)
Aix sponsamorsiosorsa (E)

 

Lajit, jotka ovat aiemmin olleet RK-/ARK-lajeja

Seuraavassa on luettelo lajeista, jotka on poistettu ARK:n lajilistalta, ja päivämäärä, johon asti tehdyt havainnot ko. lajista ARK tarkastaa edelleen. ARK aloitti toimintansa vuoden 1981 alusta, joten tätä vanhemmista havainnoista riittää pelkkä ilmoitus TLY:n arkistoon. Huomaa, että suurin osa ao. lajeista kuuluu fenologialistalle, eli havainnot tarkastetaan, jos ne on tehty lajin normaalin esiintymisajan ulkopuolella, kuten hyvin aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä.

pikkujoutsen31.12.1989
lyhytnokkahanhi31.12.2009
tundrahanhi31.12.1989
harmaasorsa31.12.1989
allihaahka31.12.1989
kyhmyhaahka, myös jp koiraat31.12.1991
viiriäinen, myös soidinääntelevät31.12.1997
viiriäinen, vain näköhavainnot31.12.2009
jääkuikka/amerikanjääkuikka31.12.1997
pikku-uikku31.12.1997
jalohaikara31.12.2016
kattohaikara31.12.1989

haarahaukka

31.12.2011

arosuohaukka

31.12.2015

niittysuohaukka, ad koiraat

31.12.2005

niitty-/arosuohaukka31.12.2003
muuttohaukka31.12.1997
avosetti31.12.2005
keräkurmitsa31.12.1997
merisirri (Jurmon ulkopuolella)31.12.1985
heinäkurppa ajalla 15.10.-15.8.31.12.1997, myös ajalla 15.8.-15.10. 15.10.1993
isolokki ajalla 30.4.-1.11.31.12.1997, myös ajalla 1.11.-30.4. 30.04.1993
pikkukajava31.12.2011
pikkutiira31.12.1997
mustatiira, ei jp31.12.2009
etelänkiisla31.12.1996
lapinpöllö31.12.1985
valkoselkätikka31.12.2014
isokokoinen kirvinen31.12.2003 
virtavästäräkki31.12.2016
mustaleppälintu31.12.1985
sepelrastas, syksyllä31.12.1996
hippiäisuunilintu31.12.2011
taigauunilintu31.12.2011
sepelsieppo ad k31.12.1982 (naaraat kuuluivat RK:lle myös ennen tätä, RK tarkastaa kaikki havainnot
1.1.1983 - 31.12.2006 ja ARK taas 1.1.2007 alkaen)
viiksitimali31.12.1990 (siirtyi suoraan RK:n listalta TLY:n arkistolajiksi)
tundraurpiainen31.12.1985
kultasirkku31.12.2005 (tätä uudemmat tarkastaa RK)

 

On myös tärkeää, että havainnoitsijat tekisivät kaavakkeen havaitsemastaan harvinaisuudesta, mikäli siitä ei aiemmin ole käsitelty ARK:ssa (/RK:ssa). Vaikka havainto olisikin jo vanha, on sen ilmoittaminen merkittävää. RK-lomakkeen voi palauttaa ARK:n sihteerille.