Näin ilmoitan havainnon

Miten havainnot tulee ilmoittaa?

BirdLife Suomen lintutietopalvelu Tiiran käyttö on suositeltavin tapa ilmoittaa havaintoja TLY:n arkistoon. Rekisteröitymällä havaintotietokannan käyttäjäksi pääset ilmoittamaan havaintojasi järjestelmään. Rekisteröitymisohjeet löydät Tiiran sivuilta, samoin järjestelmän käyttöohjeet. Mikäli et löydä ohjeista ratkaisua ongelmaasi, käy Tiiran foorumilla tai ota yhteyttä aluevastaavaan.

Tiirassa muistettavia seikkoja:

• Ilmoita havainto niin tarkkaan kuin havaintovihkoosikin olet sen kirjannut. Älä ilmoita ison alueen, esimerkiksi yölaulajaretken, määriä yhdessä havainnossa - näiden käytettävyys reviirien yhteismäärää selvitettäessä on usein pieni. Ainakin harvalukuiset lajit (ks. vasemmasta palkista "ilmoita aina vähintään nämä lajit") on syytä ilmoittaa Tiiraan mahdollisimman tarkkaan. Myös linnun paikka on suositeltavaa merkitä havaintoihin.

• ÄLÄ MERKITSE SUKUPUOLI- JA IKÄTIETOJA LISÄTIETOIHIN VAAN NIILLE VARATTUIHIN KOHTIIN. Tämä on tärkeä osa Tiiran käyttöä, sillä lisätietokenttään kirjoitetut tiedot ovat käyttökelvottomia aineiston automaattisessa käsittelyssä. Luonnontieteellinen keskusmuseo on painottanut Tiiran tärkeyttä nimenomaan ikä- ja sukupuolisuhteiden tutkimuksessa. Huomaa myös sukupuolimääre pariutuneet, joka tarkoittaa siis koirasta ja naarasta.

• Eri sukupuolet ja iät sekä tilat ilmoitetaan UUSI RIVI -TOIMINNOLLA, jolloin yhdelle riville ilmoitetaan aina yksi sukupuoli/ikä/tila. Tällöin samaan havaintoon voi eritellä myös esimerkiksi muuttavat ja paikalliset tai rengastukset ja kontrollit.

• Esimerkki: Olet heinäkuussa retkellä Halikonlahdella ja havaitset siellä paikallisia harmaasorsia. Määrität niistä seitsemän peruspukuista koirasta, kuusi naarasta ja 21 pientä poikasta. Tällöin havainto merkitään Tiiraan seuraavasti (kun ensin paikka, aika ja laji on merkitty yllä oleviin kenttiin):

1. rivi - 7 k +1kv pep p

2. rivi - 6 n +1kv       p

3. rivi - 21   1kv  pull p  (lisätietoihin: 4 poikuetta)

• Linnun tilat on hyvä muistaa kirjata oikein. Useimmiten havaittu lintu on paikallinen (p). Tätä se on, vaikka se lähtisi pellolta lentoon sen halki kävellessä. Muuttavat (m) saattavat myös laskeutua muutolta (lask) tai nousta muutolle (nous), mutta vaikkapa polulta lentoon lähtevää pyytä tai teertä ei milloinkaan merkitä lyhenteellä nous. Mikäli muuttavan linnun suunta tiedetään, merkitään esimerkiksi m,SW. Joskus ei voida tulkita, onko lintu muuttava vai esimerkiksi ruokailulennolla oleva paikallinen pesimälintu; silloin merkitään pelkkä ilmansuunta.

Paikallisista linnuista kirjataan, onko lintu esimerkiksi äännellyt. Iso Ä-kirjain merkitsee laulavaa, pieni muuta ääntelyä. Mikäli ääntelevä lintu on paikallinen, kannattaa se merkitä p,ä - tällöin erotetaan, ettei kyseessä ole muuttava lintu. Varoitteleva emo merkitään lyhenteellä var. Mikäli havaitaan selvästi reviirillä oleva lintu, merkitään rev, ja jos reviiri on pysyvä, kirjataan pysrev. Tällainen merkintä on tärkeä esimerkiksi kaakkurin kohdalla: pelkkä 2p ei kerro mitään pesinnästä paikalla, mutta 2 pariutuneet p,pysrev kertoo kyseessä olevan kaakkurin pesimälampi.

• Arkojen, erityisen uhanalaisten tai petovihan kohteena olevien lajien pesinnät pidetään salassa, jotta tahallisilta ja tahattomilta vahingonteoilta vältytään. Jos siis havaitset tällaisten lajien (esimerkiksi petolinnut, valkoselkätikka, kaakkuri) pesiä, merkitse ne toki Tiiraan mutta klikkaa samalla pesintään viittaava havainto -ruksia havaintorivin oikealla puolella. Silloin järjestelmä salaa havainnon muilta käyttäjiltä. Havainto tulee tällöin kuitenkin suojelun ja tutkimuksen käyttöön, mutta sitä ei anneta julkisuuteen.

Havaintoja voi toimittaa aluevastaavalle myös sähköpostilla. Jos et omista tietokonetta, voit lähettää havainnot vapaamuotoisesti A4-paperilla. Tällöin aikajärjestys on paras eli suoraan havaintovihosta kopioimalla. Havainnot tulee toimittaa joko suoraan aluevastaavalle tai TLY:n postilokeroon (TLY ry, PL 67, 20101 TURKU).

Arkistoon kerätään havaintoja koko TLY:n alueelta. Ainoa poikkeus koskee Jurmon lintuaseman miehittäjiä. Heidän ei tarvitse ilmoittaa asematyöskentelyssä tulleita havaintoja omissa nimissään, koska Jurmon tiedot tallennetaan Tiiraan asemalomakkeilta. Toki on toivottavaa, että miehittäjät aina päivän päätteeksi ilmoittavat havaintonsa Jurmon Tiira-tunnuksilla (tunnukset ja ohjeet löytyvät aseman ilmoitustaululta). Havaituista ARK/RK- lajeista pitää tietenkin tehdä erikseen ilmoitus aluerariteettikomitealle.

Sen sijaan esimerkiksi lintupaikkojen havaintopostilaatikoihin, Bongariliiton Lintutiedotukseen, Lintuverkkoon tai Ukuliverkkoon ilmoitetut havainnot tulee ilmoittaa myös Tiiraan, sillä havaintotoimikunnalla ei ole resursseja käydä läpi kaikkia edellämainittuja lähteitä.

ARK ja RK- lajit ilmoitetaan käyttämällä RK-lomaketta, joka on syytä täyttää välittömästi havainnon tekemisen jälkeen. Lomakkeet palautetaan ARK:n sihteerille mieluiten sähköpostiosoitteeseen ark(at)tly.fi. Lisätietoa löydät vasemman laidan kohdasta "alueratiteettikomitea".