Vanhat havainnot Tiiraan

Vanhat havaintoaineistot ovat arvokkaita – mutta käyttökelpoisia vasta Tiirassa

Tiiraa ja Webkantaa edeltävänä aikana havainnot palautettiin paperilomakkeilla ja 1990-luvulta alkaen tallennettuna myös excel-taulukoihin. Näistä yhdistykselle päätyneistä aineistoista koostettiin mm. vuodenaikaiskatsaukset. Kuitenkin digitaaliseen muotoon ja siten Tiiraan saatettiin vain ns. arkistolajien eli harvinaisten ja harvalukuisten lajien havainnot sekä osa 90-luvun katsaushavainnoista. Suurin osa vanhoista havainnoista on edelleen vain harrastajien vihoissa. Tämä koskee myös 2000-luvun alkuvuosia. Tiiraan päätyneistäkin vanhoista havainnoista valtaosa on siellä puutteellisesti, koska aikanaan niille ei muun muassa määritetty koordinaatteja.

Vanhojen havaintoaineistojen digitointi onkin yksi yhdistyksen lähivuosien tärkeimmistä tehtävistä. Urakka aloitettiin Jurmon lomakkeista, ja tämä projekti valmistui vuonna 2020. Seuraavana tähtäimessä ovat harrastajien muut havainnot.

Ensisijainen tavoite on, että jokainen tallentaa omat havaintonsa itse Tiiraan. Tämä on olennaista, jotta havainnon sijainti saadaan kartalle mahdollisimman tarkkaan ja toisaalta jotta kaikki lisätiedot tulevat varmasti kirjattua oikein. Muussa tapauksessa vapaaehtoiset tallentajat voivat tallentaa muiden havaintoja. Tämä pätee tietysti myös jo edesmenneiden harrastajien havaintovihkoihin.

Vanhoja havaintoja Tiiraan ilmoittaneiden nimet ja ilmoitusmäärät julkaistaan oheisessa taulukossa. Sen tarkoituksena on sekä toimia kiitoksena ja huomionosoituksena tallennusurakkaan osallistuneille että auttaa hahmottamaan, kuinka iso osa minkäkin aikakauden aktiiviharrastajien havainnoista on jo tallennettu.

Mitä minun pitäisi tehdä?

1. Jos voit tallentaa havaintosi itse:

- Ilmoita havainnot Tiiraan normaaliin tapaan. Muista eri rivit muuttaville ja paikallisille sekä ikä- ja sukupuolijaottelu, mikäli olet kirjannut tällaisia lisätietoja.

- Pyri tallentamaan kaikki havainnot, joista sinulla on riittävät tiedot. Yleistenkin lajien havainnot ovat tärkeitä.

- Ei haittaa, jos jotkut havainnot tulevat kahteen kertaan Tiiraan siksi, että ne on aikanaan viety jossain muodossa Tiiraan – nyt tallentamasi data on varmasti parempaa kuin aiempi puutteellinen aineisto, ja duplikaatit voidaan myöhemmin yhdistää. Muista kuitenkin tarkastaa, onko joku retkikavereistasi jo tallentanut ko. havainnot. Jurmon havainnot on kaikki tallennettu.

- Jos kaipaat apua, ota yhteyttä havainnot ät tly.fi tai tuntemaasi Tiiraa käyttävään harrastajaan.

2. Jos sinulla on havaintoja, joita et pysty tallentamaan itse:

- Ilmoita tästä osoitteeseen havainnot ät tly.fi, niin sovitaan, milloin joku vapaaehtoinen ehtii ottaa havaintosi tallennettavaksi.

3. Jos sinulla on havaintoja tallennettuna Excel-muotoon mutta et osaa itse viedä niitä Tiiraan:

- Tutustu alla olevaan Jari Kårlundin tekemään taulukkopohjaan ja sen ohjeeseen. Jos mahdollista, niin muuta oma havaintotaulukkosi alla olevaan muotoon. Lähetä muutettu taulukkosi osoitteeseen havainnot ät tly.fi, niin joku lataa sen massana Tiiraan.

- Jos et osaa muuttaa taulukkoasi alla olevaan muotoon, niin lähetä osa taulukostasi malliksi osoitteeseen havainnot ät tly.fi ja kysy neuvoa.

- Molemmissa tapauksissa havainnoitsija itse hakee havainnoille ohjeen mukaan koordinaatit. Kullekin havaintopaikalle koordinaatit haetaan tietysti vain kerran.

4. Jos sinulla ei ole omia havaintoja, mutta voisit toimia vapaaehtoisena tallentajana:

- Ilmoita tästä osoitteeseen havainnot ät tly.fi.

5. Jos olet jo tallentanut kaikki havaintosi:

- Ilmoita tästä osoitteeseen havainnot ät tly.fi – tämä on tärkeä tieto.

 

Jos sinulla on mielessäsi tapoja, joilla omia tai muiden havaintoja tallentaneita voisi huomioida tai palkita, ideoita saa mieluusti lähettää em. osoitteeseen.

 

Aktiivisten tallentajien kunniataulukko TLY:n havaintojenkeruualueelta (tilanne 10.2.2022):

Tuntematon tiedostomuotocsv-upload pohja.xls (21 kB)
Excel-pohja Tiiraan ladattaville havainnoille
MS Word -tiedostoCsv-upload-ohje 02 (2).doc (2.7 MB)
Ohje excel-taulukkoon