Uhanalaiset lajit

Uhanalaisarvioinneissa laaditaan ns. punainen lista. Punaisen listan lajeihin luetaan hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Suomen lintujen uhanalaisuusarviointi on tehty vuosina 1985, 1990, 2000, 2010, 2015 ja 2019.

Punaisen listan lintulajien määrä on ollut jokaisessa arviossa edellistä suurempi, mikä osoittaa lintulajien tilanteen heikenneen. Uusimman arvion mukaan Suomen pesimälinnuista yksi on hävinnyt, 86 on todettu uhanalaiseksi ja 34 silmälläpidettäväksi. Punaisen listan lintulajien määrä kasvoi edellisestä arviosta 11 lajilla.

BirdLife Suomen sivuilla kerrotaan taustatiedot uhanalaisista lajeista

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/

Sieltä löytyvät myös tarkemmat uhanalaisten lajien listat

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/suomi/

Linnuista on laadittu keväällä 2021 myös alueellisesti uhanalaisten lajien lista

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/uhanalaisuus/alue/