TLY:n kannanotot

Marraskuu 2021 Huomautus Uudenkaupungin Heikkalanpään ranta-asemakaavan muutoksesta

Tammikuu 2021 Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman luonnoksen kommentointi lintuvesien ja -kosteikkojen hoidosta

Joulukuu 2020 Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle liittyen aiemmin laadittuun valitukseen

Toukokuu 2020 Valitus Turun hallinto-oikeudelle poikkeuslupapäätöksestä

Elokuu 2019 Lausunto metsänhoidon FSC-standardin päivitysluonnoksesta

Helmikuu 2019 Muistutus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Utön väylähankkeesta

Maaliskuu 2018 Lausunto Turun Ämmänkarin poikkeamislupahakemuksesta

Helmikuu 2018 Muistutus E18 Turun kehätien parantamisen yleissuunnitelmasta välillä Naantali-Raisio

Marraskuu 2016 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle saaristoliikennettä koskevista asetuksista

Syyskuu 2016 Lausunto Ympäristöministeriön ehdotuksesta Natura2000-verkoston laajentamiseksi Saaristomerellä

Helmikuu 2016 Mielipide Turun Hirvensalon osayleiskaavaluonnoksesta

Maaliskuu 2015 Lausunto Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaavasta

Syyskuu 2014 Lausunto Kemiönsaaren Olofsgårdin alueelle sijoittuvaa tuulivoimahanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Syyskuu 2013 Lausunto Paraisten tuulivoimaselvityksestä

Helmikuu 2013 Muistutus Salon kaupungin Näsenkartanon tuulivoimalapuiston yleiskaavaehdotuksesta

Tammikuu 2013 Lausunto “Varsinais-Suomen tärkeät lintualueet” -selvityksestä konsulttiyritykselle

Tammikuu 2013 Lausunto Varsinais-Suomen liiton tuulivoimavaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Maaliskuu 2012 Lausunto Näsenkartanon tuulivoimalapuiston (Salon kaupungin alueella entisen Perniön kunnan eteläosissa) ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Maaliskuu 2012 Muistutus Salon kaupungin Näsenkartanon tuulivoimalapuiston yleiskaavaehdotuksesta

Maaliskuu 2011 Selitys valituksesta koskien Turun kaupungin valitusta korkeimmalle hallinto-oikeudelle koskien Turun hallinto-oikeuden päätöstä hylätä Turun kaupunginvaltuuston päätös Satava-Kakskerran osayleiskaava hyväksymisestä tämän selityksen antajien sekä muiden tahojen jättämien valitusten johdosta

Joulukuu 2010 Lausunto Turun Hirvensalon osayleiskaavaluonnoksen tarkistuksesta

Joulukuu 2010 Lausunto Perniön Näsenkartanon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Elokuu 2010 Lausunto Varsinais-Suomen maakuntakaavaehdotuksesta

Joulukuu 2009 Valitus Turun Satava-Kakskerran osayleiskaavasta

Elokuu 2009 Valitus Turun hallinto-oikeuden kolmesta päätöksestä koskien luonnonsuojelualueiden perustamista Otajärvelle Laitilan Vaimarossa, Pyhärannan Nuuskissa ja Rauman Kodisjoella

Joulukuu 2008 Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle koskien lausuntoa, jonka Ympäristöministeriö on antanut Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen valitukseen koskien luonnonsuojelualueen perustamista Uudenkaupungin Lamminjärvellä ja siihen liittyvää Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöstä

Joulukuu 2008 Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle koskien lausuntoja ja selityksiä, jotka Ympäristöministeriö, Lounais-Suomen ympäristökeskus ja alueen maanomistajat ovat antaneet Turun Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin valituksiin ja vastaselityksiin koskien luonnonsuojelualueiden perustamista Paimion Paimionlahdella

Marraskuu 2008 Vastaselitys vastineisiin koskien Laitilan, Pyhärannan ja Rauman Otajärven rauhoituspäätöksiä

Kesäkuu 2008 Kannanotto Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lintuvesien suojeluohjelmasta

Toukokuu 2008 Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle koskien lausuntoja, jotka Lounais-Suomen ympäristökeskus ja yksityinen maanomistaja antoivat Turun lintutieteellisen yhdistyksen ja Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin valitukseen päätöksistä koskien luonnonsuojelualueen perustamista Paimion Paimionlahdella

Huhtikuu 2008 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksistä koskien luonnonsuojelualueiden perustamista Paimion Paimionlahdella tiettyjen kiinteistöjen alueella

Huhtikuu 2008 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksistä koskien luonnonsuojelualueen perustamista Otajärvelle Laitilan Vaimarossa ja Rauman Kodisjoella

Helmikuu 2008 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä koskien luonnonsuojelualueen perustamista Uudenkaupungin Lamminjärvelle

Helmikuu 2008 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä koskien luonnonsuojelualueen perustamista Kaarinan Kuusistonlahdella

Helmikuu 2008 Muistutus Kajamon asemakaavasta Maskun kunnanhallitukselle

Helmikuu 2008 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä koskien luonnonsuojelualueen perustamista kahdella tilalla Paimion Paimionlahdella

Helmikuu 2008 Lausunto Varsinais-Suomen maakuntakaavaluonnoksesta ja arviointisuunnitelmista

Joulukuu 2007 Muistutus lintuvesien suojeluohjelman toteuttamisesta Otajärvellä

Joulukuu 2007 Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen päätöksestä koskien luonnonsuojelualueen perustamista Uudenkaupungin Kulju-Taipaleenlahdelle

Marraskuu 2007 Muistutus suojelualoitteista, jotka Lounais-Suomen ympäristökeskus on tehnyt alueiden omistajille koskien lintuvesiä: Kaarinan Kuusistonlahti, Paimion Paimionlahti, Rymättylän Paskalahti-Vanhakylänlahti ja Uudenkaupungin Ahmasvesi-Alhontaanjärvi, Kulju-Taipale, Lamminjärvi sekä Sirppujoen suisto

Syyskuu 2007 Muistutus ruoppaushankkeesta Perniön ja Särkisalon alueella sijaitsevan Makarlanjärven kosteikkoalueen läpi

Elokuu 2007 Lausunto hallinto-oikeusmenettelyä varten muutetun tuulipuiston vaikutuksista ensisijaisesti suojeltuun lajistoon Dragsfjärdin Högsårassa

Elokuu 2007 Muutosesitys Salon sokeritehtaan maisemointisuunnitelmaan

Kesäkuu 2007 Valitus ympäristönsuojelulain 60 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annetusta päätöksestä koskien tilapäistä melua aiheuttavaa ulkoilmakonserttitapahtumaa Ruissalon kansanpuistossa

Huhtikuu 2007 Valitus KHO:lle Turun hallinto-oikeuden päätöksestä (Nro 07/0098/1)

Maaliskuu 2007 Lausunto Dragsfjärdin Högsåran tuulipuistohankkeen vaikutuksista