Tärkeät lintualueet

IBA-alueet

BirdLife International on nimennyt TLY:n toimialueelta kuusi kansainvälisesti arvokasta lintualuetta (IBA).

Kemiönsaaren Örön–Bengtskärin alue on tärkeä haahkan sulkasatoalue: alueelle arvioidaan kerääntyvän vuosittain 11 000–22 000 haahkaa. Haahkoja kerääntyy isoja määriä myös Paraisten Korppoon–Nauvon eteläiseen saaristoon, joka on myös Varsinais-Suomen tärkein saaristolinnuston pesimäalue. Tähän alueeseen sisältyvät muun muassa Jurmon ja Utön saaret. Kolmas mereinen IBA-alueemme on Uudenkaupungin ulkosaariston matalikoilla, jonne kerääntyy keväisin merkittäviä määriä erittäin uhanalaista pilkkasiipeä. Saaristo on muutenkin tärkeä muutonaikainen levähdysalue ja sulkasatoalue monille mereisille vesilinnuille.

Turun Ruissalo on valittu IBA-alueeksi poikkeuksellisen hienon lehtojen pesimälinnuston ansiosta. Rannikolta löytyy vielä kaksi levähtäville linnuille merkittävää merenlahtea, Mynämäen Mietoistenlahti ja Paimion Paimionlahti. Mietoistenlahti on kasvanut 2000-luvulla mm. TLY:n rahoittamien hoitotoimien ansiosta monipuoliseksi lintulahdeksi, jolla laskettiin esimerkiksi vuonna 2016 enimmillään 4000 isokoskeloa, 1050 suokukkoa, 1040 sinisorsaa, 850 tavia, 400 liroa, 250 haapanaa, 110 jouhisorsaa, 40 uiveloa, 33 valko- ja 31 mustavikloa sekä yhdeksän heinätavia. Rantaniityillä pesi vuonna 2016 jopa 22 keltavästäräkkiä, sitruunavästäräkki ja 80 niittykirvistä.

FINIBA-alueet

Kansainvälisten IBA-alueiden lisäksi BirdLife Suomi nimesi 2000-luvun alussa kansallisesti merkittäviä FINIBA-alueita, joita on TLY:n alueella 18. Alueet löytyvät täältä.

MAALI-alueet

MAALI-hankkeessa tunnistettiin maakunnallisesti arvokkaita pesimä- ja levähdysalueita. TLY:n MAALI-raportti sekä alueiden karttarajaukset paikkatietomuodossa ovat alla.

PDF-tiedostoTLYn_MAALI-raportti.pdf (8.8 MB)
Varsinais-Suomen tärkeät lintualueet
Tuntematon tiedostomuotoTLY_MAALI_paikkatieto.zip (240 kB)
MAALI-alueiden aluerajaukset paikkatietomuodossa