Varsinais-Suomen suolinnustolla menee huonosti

6.9.2016

TLY:n kolmivuotinen suoprojekti paljasti suolintujemme ahdingon.

Turun lintutieteellinen yhdistys (TLY) järjesti vuosina 2014–2016 kattavan suokartoituksen, jossa laskettiin vapaaehtoisvoimin yli 70 varsinaissuomalaisen avosuon linnusto. Vastaavat laskennat on edellisen kerran toteutettu 1970-luvun lopulla. Projektin tavoitteena oli tutkia soiden linnustossa tapahtuneita muutoksia sekä tunnistaa maakunnan merkittävimmät lintusuot.

Varsinais-Suomen soiden linnustossa on tapahtunut dramaattisia muutoksia vajaassa 40 vuodessa. Suurin osa lajeista on taantunut merkittävästi: esimerkiksi kahlaajien yleisrunsaus pieneni kolmanneksen, ja jokaisen kahlaajalajin kanta taantui merkittävästi. Lokkilinnuista harmaalokki ja kalatiira katosivat suolajistosta lähes kokonaan.

Myös varpuslinnut taantuivat kautta linjan, ja näistä keltavästäräkin tarina on surullisin: laji oli vielä 1970-luvulla Varsinais-Suomen soiden runsaimpia lajeja, mutta nyt ei havaittu ainuttakaan todennäköistä pesintää. Riekko ja pohjansirkku ovat todennäköisesti hävinneet kokonaan maakunnan pesimälajistosta. Avosuolajistosta ainoastaan laulujoutsen, kurki ja kalalokki runsastuivat kartoitusten välisenä aikana.

Suolinnuston ahdinko on havaittu myös valtakunnallisissa seurantatutkimuksissa. Syynä pidetään ensisijaisesti soilla ja niiden reunametsissä tehtyjä ojituksia, joiden takia suot kuivuvat ja metsittyvät. Ongelma koskee myös useita suojeltuja soita, sillä kuivattavat ojat sijaitsevat usein osittain suojelualueen ulkopuolella. Suomella on EU-maista suurin alueellinen vastuu suolinnuston tulevaisuudesta, sillä monen lajin kannasta valtaosa pesii Suomessa.

Projektin laskentatulosten perusteella TLY:n toimialueen merkittävimmät lintusuot ovat Laitilan Iso-Hölö ja Nukinrahka, Mynämäen Isosuo ja Kolkansuo, Oripään Isorahka, Pöytyän Kontolanrahka, Ruskon Vajosuo sekä Turun, Ruskon, Nousiaisten ja Maskun rajalla sijaitseva Kurjenrahka. Näillä kohteilla pesii yli 40 % maakunnan soiden kahlaajista.

Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry. edistää lintuharrastusta, linnustonsuojelua ja lintututkimusta Varsinais-Suomessa. TLY on BirdLife Suomen jäsenyhdistys.