Jurmon linnut -kirjan julkistamistilaisuus

24.11.2022 klo 18:00

Jurmon lintuaseman 60-vuotisjuhlateos julkistetaan Turun yliopistolla torstaina 24.11. klo 18.00 alkaen

Kattava 432-sivuinen teos kokoaa yhteen sen, mitä Jurmon aineisto kertoo linnustosta ja siinä tapahtuneista muutoksista vuosina 1962–2021. Kirja jakautuu kolmeen osaan. Taustaosioon on koottu tietoa Jurmon saaren historiasta, geologiasta, ilmastosta, luontotyypeistä, vedenalaisluonnosta, nisäkäslajistosta ja maiseman muutoksesta. Kirjoittajina ovat omien alojensa parhaat asiantuntijat. Toisen osion artikkeleissa kerrotaan aseman historia, kuullaan asemanhoitajien muistoja, kuvataan vuosikymmenten varrella kerätty aineisto ja erillisprojektit, esitellään asema-aineiston käyttöä tutkimuksissa sekä kootaan yhteen tiedot saaren pesimälinnustosta sekä laajemmista linnuston muutoksista. Viimeisessä osiossa esitellään kunkin Jurmossa vuoden 2021 loppuun mennessä havaitun lintulajin esiintyminen ja pitkän aikavälin runsaudenmuutokset.

Upeiden Jurmossa kuvattujen lintu- ja luontokuvien sävyttämä kirja on kunnianosoitus kaikille asemalla aikojen saatossa vapaaehtoisesti havainnoineille ja kiitos aseman toimintaa eri tavoin tukeneille. Toisaalta kirjaa lukemalla voi tutustua linnustoon ja eri lajeja uhkaaviin tekijöihin yleiselläkin tasolla. Vaikka kirja paljastaa uutta tietoa jopa lintuammattilaiselle, löytyy siitä runsaasti luettavaa kenelle tahansa saariston luonnosta kiinnostuneelle. Kirja on erinomainen joululahjaidea kenelle tahansa Jurmossa viihtyvälle luontoharrastajalle.

Julkistamistilaisuus pidetään torstai-iltana 24.11. klo 18.00 alkaen Turun yliopistolla Natura-rakennuksen salissa XIV. Salin sisäänkäynti sijaitsee Naturan pääaulassa. Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä purtavaa. Kirjan esittelyn jälkeen voi ostaa kirjan tai noutaa tilaamansa kirjan sekä keskustella kirjoittajien kanssa.