Torniopastukset-Syksy 2019

Laulujoutsen Järvelän kosteikolla

 

TLY järjestää lintutorniopastusta eri puolilla toimialuettaan tänäkin syksynä. Aloitamme maanantaina  12.8. ja jatkamme opastuksia syyskuun 12. päivään asti pääasiassa arki-iltaisin klo 18-20 kuudella eri lintupaikalla, jotka ovat Järvelän kosteikko Littoisissa, Kuusistonlahden torni ja Raisionlahti. Lisäksi opastamme muutaman kerran syksyn aikana Turun Hirvensalon Friskalanlahdella ja Halikon lahden lintutornilla. Kunkin paikan opastuspäivät ja -ajat on merkitty sivun lopussa olevaan taulukkoon. Paikat löydät karttalinkistä, joka aukeaa klikkaamalla paikan nimeä.

Paikalla olevan oppaan avustuksella on helppo tutustua kulloinkin paikalla olevaan linnustoon. Käymällä opastuskohteilla useamman kerran, saa lintujen muutosta hyvän kuvan. Kovalla sateella opastusta ei välttämättä järjestetä. Oppaina ovat syksyllä 2019 ainakin Esko Gustafsson (EGu), Jorma Hellstén (JoH), Raimo Hyvönen (RHy), Kauko Häkkilä (KHä), Arto Kalliola (ArK), Turkka Kulmala (TKu), Jari Kårlund (JKå), Petri Laine (PLa), Rauno Laine (RLa), Esa Lehikoinen (ELe), Jenni Lindstedt (JLi), Ari Linna (ALi), Tarja Pajari (TPa), Kai Piikkilä (KPi), Suvi Riihiluoma (SRi), Leena Tervaportti (LeT) ja Petri Vainio (PJV). Lisätietoja antaa Jenni Lindstedt 050-9667894.

 

Ilta saapuu Järvelän kosteikolle

Järvelän kosteikko on tulviva peltoalue Littoistenjärven pohjoispuolella. Alueella lepäilee ja pesii monipuolinen rantalinnusto. Pysäköintipaikka sijaitsee Järveläntien ja Vanhan Littoistentien risteyksessä, josta on lyhyt kävelymatka Järveläntien varressa olevalle lintulavalle. Lintulava sopii myös liikuntarajoitteisille.

Kuusistonlahti on ruovikkoinen merenlahti, jonka rannalla on nyky-Suomessa poikkeuksellisen hieno iso laidunniitty. Lintutornin parkkipaikka on kohdassa jossa Fiskarintie tekee jyrkän mutkan oikealle pois pellon reunasta.

Friskalanlahti Hirvensalossa on ruovikkoinen merenlahti, jonka rannalla on laaja laidunniitty. Lahdelle voi saapua useaa eri reittiä. Friskalanlahdella opas on paikalla alla taulukossa kerrottuina aikoina.

Raisionlahden lintutornilta on hyvät näkymät matalan lahden vesialueelle ja rantaniityille. Ihan uudelle tornille kuljetaan Nesteentien kevyen liikenteen väylältä lammaslaitumen poikki pitkin siltaa. Kunnostuksen jälkeen lahden linnusto on monipuolistunut ja havainnoitavuus parantunut. Vuoden mittaan lahdella havaitaan kaikki Suomessa säännöllisesti tavattavat kosteikko- ja rantalintulajit ja jokunen harvinaisuuskin. Harmaasorsa suosii lahtea kerääntymisalueena. Läheisten väylien liikenne haittaa ajoittain kuuluvuutta. Nesteentien varren paikoitusalueelle mahtuu puolisen tusinaa henkilöautoa. Tornisaarekkeesta on maanpinnan tasoltakin hyvä näkymä luoteen ja kaakon väliseen sektoriin.

Piikkiönlahden lintutorni on lahden pohjukassa, josta aukeaa hyvä näkymä lahdelle ja lähiruovikoille. Pysäköinti lintutornin ja tien 110 välissä olevassa metsäsaarekkeessa.

Uudenkaupungin Hiunjärvi tarjoaa etenkin keväällä ja alkukesästä  mukavaa katsottavaa kaikille linnuista kiinnostuneille. Järven pesimälajistoon kuuluvat muun muassa kurki. laulujoutsen ja härkälintu.  Kaislikon päällä voi nähdä liitelemässä ruoskosuohaukan ja kaulushaikarakin voi puhallella. Myös monet vesilinnut, kuten nokikanat suosivat järveä pesimäpaikkana.

Halikon lahti on pitkä ja kapea lahti ja yltää Kemiön saaren molemmilta puolilta aina Salon kaupungin liepeille asti. Halikonlahden leveää pohjukkaa kutsutaan Viurilanlahdeksi. Halikonlahteen laskevat useat alueen joet. Ne ovat tuoneet paljon maa-ainesta ja ravinteita lahteen, minkä vuoksi Halikonlahti on paikoin hyvin rehevöitynyt. Rehevöitymisen vuoksi Halikonlahti on kehittynyt merkittäväksi lintuvesistöksi. Halikon lahdella on kaksi lintutornia. Lahdella on tavattu harvinaisiakin lintulajeja.

 

 

 

 

Päivä

Klo

JÄR

KUU

RAI

FRI

HAL

ma12.818-20JoH JLi  
ti13.818-20 EGu   
ke14.818-20  SRiKPi 
to15.818-20Ark    
ma19.818-20JKå PJV  
ti20.818-20 RHy   
ke21.818-20  RHy JKå
to22.818-20PLaALi   
pe23.818-20   KPi 
ma26.818-20JLi PJV  
ti27.818-20 EGu   
ke28.818-20  ArK  
to29.818-20ArKALi   
ma2.918-20PJV ELe  
ti3.918-20 EGu   
ke4.918-20  RHySRi 
to5.918-20JKå    
pe6.918-20   KPi 
ma9.918-20ArK ELe JKå
ti10.918-20 EGu   
ke11.918-20  SRi  
to12.918-20PLa    

Selitykset:

FRI = Friskalanlahti, Turku

JÄR = Järvelän kosteikko, Kaarina

HAL = Halikon lahti

KUU = Kuusistonlahti eteläinen, Kaarina

RAI = Raisionlahti Raisio